ETHUSDBi-quarterly0930
ระยะเวลาการส่งมอบ 137วัน

$2,040.22

ราคาล่าสุด

-5.81%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$2,020.18

ราคาดัชนีล่าสุด

$2,043.20

ราคา Mark

37,151.0000 ETH

สัญญาคงค้าง

18,108.6086 ETH

ปริมาณใน 24 ชม.

$38.17M

24 ชม.

หน่วยETH
ETHUSDBi-quarterly0930
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 2,042.00