ETCUSDT0520
ระยะเวลาการส่งมอบ 4วัน

₮20.780

ราคาล่าสุด

-6.03%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$20.82

ราคาดัชนีล่าสุด

₮20.803

ราคา Mark

13,920 ETC

สัญญาคงค้าง

169,830 ETC

ปริมาณใน 24 ชม.

$3.53M

24 ชม.

หน่วยETC
ETCUSDT0520
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 20.789