LINKUSD1230
ระยะเวลาการส่งมอบ
176วัน
หน่วย
6.342+0.22%
ราคา Mark$6.342
ต่ำสุดใน 24 ชม.$6.076
สูงสุดใน 24 ชม.$6.471
สัญญาคงค้าง126,330
ปริมาณใน 24 ชม.124,238
LINKUSD1230
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 6.342
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$6.303
  ความแม่นยำ
  0.001
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 6.3424.000017:07:13
  • 6.3415.000017:07:07
  • 6.3446.000017:06:54
  • 6.3453.000017:06:44
  • 6.3402.000017:06:31
  • 6.3368.000017:06:20
  • 6.3385.000017:06:12
  • 6.3312.000017:05:55
  • 6.3365.000017:05:46
  • 6.33722.000017:05:32
  • 6.3255.000017:05:22
  • 6.3288.000017:05:20
  • 6.3215.000017:05:12
  • 6.3177.000017:04:36
  • 6.3205.000017:04:20
  • 6.3203.000017:04:16
  • 6.3124.000017:04:01
  • 6.31442.000017:03:52
  • 6.3221.000017:03:39
  • 6.3245.000017:03:27
  • 6.3212.000017:03:13
  • 6.32220.000017:02:59
  • 6.3182.000017:02:44
  • 6.3266.000017:02:30
  • 6.3221.000017:02:30
  • 6.3253.000017:02:21
  • 6.32811.000017:02:11
  • 6.32833.000017:01:58
  • 6.33053.000017:01:39
  • 6.32812.000017:01:25
  • 6.3286.000017:01:20
  • 6.3383.000017:01:03