BTCUSD0701
ระยะเวลาการส่งมอบ
5วัน
หน่วย
21,084.2-0.67%
ราคา Mark$21,084.7
ต่ำสุดใน 24 ชม.$20,881.9
สูงสุดใน 24 ชม.$21,612.0
สัญญาคงค้าง519,618
BTCUSD0701
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 21,083.1
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$21,072.9
  ความแม่นยำ
  0.1
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 21,084.24.000002:01:34
  • 21,083.191.000002:01:29
  • 21,087.419.000002:01:29
  • 21,087.423.000002:01:29
  • 21,087.41.000002:01:29
  • 21,085.71.000002:01:29
  • 21,097.16.000002:01:22
  • 21,099.35.000002:01:22
  • 21,100.25.000002:01:22
  • 21,093.87.000002:00:59
  • 21,096.93.000002:00:51
  • 21,094.93.000002:00:46
  • 21,093.86.000002:00:46
  • 21,098.23.000002:00:36
  • 21,097.35.000002:00:32
  • 21,091.45.000002:00:30
  • 21,101.47.000002:00:11
  • 21,105.345.000002:00:05
  • 21,098.05.000001:59:58
  • 21,097.92.000001:59:52
  • 21,091.75.000001:59:24
  • 21,100.14.000001:59:19
  • 21,093.55.000001:59:11
  • 21,093.56.000001:59:11
  • 21,087.85.000001:59:09
  • 21,088.412.000001:59:04
  • 21,090.55.000001:58:38
  • 21,100.223.000001:58:26
  • 21,100.36.000001:58:26
  • 21,103.05.000001:58:26
  • 21,101.63.000001:58:21
  • 21,098.26.000001:58:15