ADAUSD1230
ระยะเวลาการส่งมอบ
176วัน
หน่วย
0.45581+0.12%
ราคา Mark$0.45592
ต่ำสุดใน 24 ชม.$0.44255
สูงสุดใน 24 ชม.$0.46095
สัญญาคงค้าง140,490
ปริมาณใน 24 ชม.204,103
ADAUSD1230
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.45581
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$0.45767
  ความแม่นยำ
  0.00001
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.4558142.000016:58:41
  • 0.4554436.000016:58:30
  • 0.455947.000016:58:16
  • 0.455411.000016:58:14
  • 0.4564210.000016:58:05
  • 0.455489.000016:57:54
  • 0.4556914.000016:57:41
  • 0.4561470.000016:57:26
  • 0.455134.000016:57:13
  • 0.4563871.000016:56:56
  • 0.45526236.000016:56:41
  • 0.4563523.000016:56:29
  • 0.456095.000016:56:11
  • 0.456295.000016:56:05
  • 0.455999.000016:55:51
  • 0.455955.000016:55:45
  • 0.455917.000016:55:34
  • 0.455955.000016:55:28
  • 0.456186.000016:55:16
  • 0.455993.000016:55:09
  • 0.4552327.000016:55:03
  • 0.455766.000016:54:54
  • 0.455692.000016:54:40
  • 0.455413.000016:54:29
  • 0.4552572.000016:54:24
  • 0.455833.000016:54:10
  • 0.4554960.000016:53:59
  • 0.4557817.000016:53:42
  • 0.455887.000016:53:32
  • 0.455586.000016:53:24
  • 0.4558912.000016:53:09
  • 0.455044.000016:52:57