TRX สัญญา
TRX สัดส่วน Long/Short
data title desc icon
ช่วงเวลา
TRX พื้นฐาน
data title desc icon
USD สัญญา
ฟิวเจอร์สแบบรายสัปดาห์
เลือกกำหนดเอง
TRX Funding Rate ของ Perpetual Swap
data title desc icon
TRX สัญญาคงค้างและปริมาณของฟิวเจอร์ส
data title desc icon
ช่วงเวลา
TRX ปริมาณ Taker ของฟิวเจอร์ส
data title desc icon
ช่วงเวลา
TRX ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของนักเทรดอันดับต้นๆ
data title desc icon
TRX จำนวนมาร์จิ้นโดยเฉลี่ยที่นักเทรดอันดับต้นๆ ใช้
data title desc icon