BTC สัญญา
BTC สัดส่วน Long/Short
data title desc icon
ช่วงเวลา
BTC พื้นฐาน
data title desc icon
USD สัญญา
ฟิวเจอร์สแบบรายสัปดาห์
เลือกกำหนดเอง
BTC Funding Rate ของ Perpetual Swap
data title desc icon
BTC สัญญาคงค้างและปริมาณของฟิวเจอร์ส
data title desc icon
ช่วงเวลา
BTC ปริมาณ Taker ของฟิวเจอร์ส
data title desc icon
ช่วงเวลา
BTC ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของนักเทรดอันดับต้นๆ
data title desc icon
BTC จำนวนมาร์จิ้นโดยเฉลี่ยที่นักเทรดอันดับต้นๆ ใช้
data title desc icon