ทั้งหมด
ข้อมูลสปอต
ข้อมูลฟิวเจอร์ส
ข้อมูลออปชัน
BTC สัดส่วน Long/Shortฟิวเจอร์ส
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
สัดส่วนการให้ยืมเงินประกัน BTCสปอต
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
USDT & USDC แบบพรีเมียมสปอต
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
BTC พื้นฐานฟิวเจอร์ส
1 นาที
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
BTC สัญญาคงค้างฟิวเจอร์สและปริมาณฟิวเจอร์ส
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
สัญญาคงค้างและปริมาณของออปชัน (วันที่หมดอายุ)ออปชัน
8h
1d
ซื้อ/ขาย BTCสปอต
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
BTC ปริมาณ Taker ฟิวเจอร์สฟิวเจอร์ส
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
ปริมาณ Takerออปชัน
8h
1d
BTCPerpetual Swap Funding Rateฟิวเจอร์ส
ความผันผวนแฝงที่เท่าทุนออปชัน
Skew ของความผันผวนแฝงออปชัน
BTC ดัชนีความเชื่อมั่นสูงสุดของนักเทรดฟิวเจอร์ส
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
BTCมาร์จินเฉลี่ยของนักเทรดสูงสุดที่ใช้ฟิวเจอร์ส
5 นาที
1 ชั่วโมง
1 วัน
ความผันผวนแฝงเทียบกับความผันผวนในอดีตออปชัน
สัญญาคงค้างและปริมาณของออปชันออปชัน
8h
1d
สัญญาคงค้างและปริมาณของออปชัน (ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซื้อขาย)ออปชัน
8h
1d
สัดส่วนพุท/คอลออปชัน
8h
1d
ความผันผวนแฝงออปชัน
ปริมาณคำสั่งออปชัน