การผ่อนชำระคริปโทใหม่

คำสั่งที่ใช้งานอยู่
ประวัติ
คำถามที่พบบ่อย
OKX กำหนด APR สำหรับ Crypto Installments อย่างไร
APR จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยแบบยืดหยุ่นรายชั่วโมงของ USDTดอกเบี้ยจะคำนวณทุกชั่วโมง ดอกเบี้ยรายชั่วโมง = (เงินต้นที่ยืม + ดอกเบี้ยสะสม) × อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดอกเบี้ยในอดีตไม่ได้รับประกันถึงดอกเบี้ยในอนาคต
จำนวนที่มัดจำไว้ vs จำนวนเป้าหมาย
จำนวนเงินที่มัดจำไว้คือจำนวนคริปโทที่คุณวางไว้เป็นหลักประกัน และจำนวนเป้าหมายคือจำนวนคริปโทที่คุณต้องการ ทั้งนี้ จำนวนที่มัดจำไว้จะเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเป้าหมายเสมอ
ฉันสามารถยืมคริปโทได้เป็นจำนวนเท่าใด
คุณสามารถยืมได้สูงสุด 10 BTC หรือ 30 ETH และต้องยืมขั้นต่ำ 0.0001 BTC หรือ 0.01 ETH
ฉันสามารถใช้ Crypto Installments เพื่อซื้อคริปโทใดได้บ้าง
ในขณะนี้ Crypto Installments ให้บริการเป็น BTC และ ETH
ฉันจะชำระค่างวดรายเดือนได้ด้วยวิธีใด
คุณสามารถชำระเงินได้โดยไปที่หน้า “คำสั่งที่ใช้งานอยู่” และกดปุ่ม "ชำระเงิน"
ราคาการชำระบัญชีมีการคำนวณอย่างไร
ราคาการชำระบัญชี = การชำระคืนทั้งหมด [ระดับเงินประกันรักษาสภาพ + 1]/จำนวนเป้าหมาย * 1.002ระดับเงินประกันรักษาสภาพ: ขึ้นอยู่กับการชำระคืนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการชำระคืนทั้งหมด
หากฉันไม่ได้ชำระเงินงวดใดงวดหนึ่ง จะเกิดอะไรขึ้น
Crypto Installments ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่าช้า หากคุณไม่ได้ชำระเงินงวดใดงวดหนึ่ง คุณสามารถชำระเงินต้นและเงินที่เลยกำหนดได้ในงวดถัดไป หากคุณชำระเงินงวดสุดท้ายไม่ทัน คุณสามารถชำระเงินที่เลยกำหนดคืนได้ทุกเมื่อเพื่อรับจำนวนเป้าหมายทั้งหมด ตราบใดที่คริปโทของคุณไม่ถึงราคาการชำระบัญชี
Crypto Installments รับการชำระคืนก่อนกำหนดหรือไม่
ไม่มีการชำระคืนรายเดือนก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถชำระค่างวดที่เหลือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ
ฉันสามารถออกคำสั่งผ่าน Crypto Installment ได้จำนวนเท่าใด
ณ ตอนนี้ ลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิ์ออกคำสั่งผ่าน Crypto Installment ได้ 100 รายการ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่จำเป็น ระยะเวลาของคำสั่งสามารถเป็น 3, 6 หรือ 12 เดือนก็ได้
ฉันจะเรียกเก็บคริปโทได้เมื่อใด
เมื่อแผนการผ่อนชำระครบสมบูรณ์แล้ว หลักประกันและคริปโทของคุณจะถูกปล่อยเข้าสู่บัญชีทุนของคุณภายใน 10 นาทีหลังจากวันที่คุณชำระเงินงวดสุดท้าย
คำนวณจำนวนเงินที่ชำระคืนทั้งหมดอย่างไร
จำนวนเงินที่ชำระคืนทั้งหมดคำนวณโดยการคูณจำนวนเงินที่ยืมด้วยราคาคริปโทปัจจุบัน จำนวนเงินนี้จะคงที่ตลอดระยะเวลาของการผ่อนชำระ เมื่อสิ้นสุดแผน นอกเหนือจากจำนวนเงินที่ชำระคืนแล้ว คุณจะจ่ายเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น