สินเชื่อแบบยืดหยุ่น
LTV ขั้นต้น

65.00%

วิธีการยืมคริปโท

    ฝากหลักประกัน
    ได้รับเงินกู้
    ชำระคืนเงินกู้พร้อมอัตราดอกเบี้ย
    ได้รับหลักประกัน