ยืดหยุ่น

คงที่NEW

เงินกู้ที่ใช้งานอยู่

History

จำนวนเงินที่ยืม

Max

currency icon

USDT

0.00001 USDT ≤ borrow limit per loan ≤ 1,000,000 USDT

หลักประกัน
currency icon

BTC

ยอดคงเหลือในบัญชีทุน: 0 BTC

Interest information

24H APY
1.00%
*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งกำหนดและอัปเดตทุกชั่วโมงHistorical APY

การจัดการความเสี่ยง

ราคาการชำระบัญชี (BTC/USDT)

USDT

สัดส่วน LTV

65%

มาร์จินคอล

80%

การชำระบัญชี

-

ขั้นตอนการยืม

  ส่งคำขอกู้ยืมเงิน
  ได้รับเงินกู้
  ได้รับหลักประกัน
คำถามที่พบบ่อย
ยืดหยุ่น
คงที่
  Which cryptos are supported for flexible-term loans?
  เรารองรับมากกว่า 10 คริปโท เช่น BTC/ETH/USDT สำหรับเงินกู้แบบยืดหยุ่น คุณสามารถดูรายการคริปโทของเราได้
  What’s the difference between flexible-term loans and fixed-term loans?
  • (1) คริปโทที่รองรับ: เงินกู้แบบมีระยะเวลากำหนดคงที่รองรับเฉพาะ BTC และ USDT ในขณะที่เงินกู้แบบยืดหยุ่นรองรับมากกว่า 10 คริปโท
  • (2) Interest calculation rules: Fixed-term loans accrue interest every daily on a fixed rate; flexible-term loans accrue and update interest every hour.
  • (3) Repayment rules: Fixed-term loans shall be repaid on time, and penalty applies for early repayments. Flexible-term loans can be repaid at any time, and no other fees are incurred for repayment.
  ฉันจะคำนวณดอกเบี้ยได้อย่างไรหากฉันส่งคำสั่งเงินกู้บิทคอยน์
  Flexible-term loans generate interest every hour. Hourly interest equals the sum of principal borrowed and interest accrued multiplied by current interest rate
  How should I pay the loan interest after a successful borrowing?
  You can pay both the interest and principal at once upon repayment. You can also choose to pay interest first, and then the principal.

เพิ่มเติม

  ดอกเบี้ยของเงินกู้ถูกคำนวณอย่างไร
  ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกคำนวณตามวันปฏิทิน (UTC+8) ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในวันที่การยืมสำเร็จ ไปจนถึงวันชำระคืน (ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเป็นหนึ่งวัน หากมันน้อยกว่าหนึ่งวัน)
  จะคำนวณดอกเบี้ยหลังจากเลยกำหนดคืนแล้วได้อย่างไร
  เงินทุนคงเหลือ = มูลค่าหลักประกัน * ราคาการปิด-มูลค่าการยืม * ดอกเบี้ยรายวัน * วันยืม-มูลค่าการยืม * วันที่เลยกำหนด * ดอกเบี้ยรายวัน * 110%
  จะมีค่าปรับสำหรับการชำระคืนล่วงหน้าหรือไม่
  ค่าปรับการชำระคืนล่วงหน้า = มูลค่าการยืม * อัตราดอกเบี้ยรายวัน * (จำนวนวันลงทุนที่วางแผนไว้-จำนวนวันลงทุนตามจริง) * 50%
  ฉันควรทำอย่างไรเมื่อเงินกู้เลยกำหนดคืนแล้ว
  หลังจากเลยกำหนดคืน ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตามดอกเบี้ย 110% ที่ตกลงไว้ เลยกำหนดคืน 3 วัน (วันธรรมดา) จะถูกบังคับให้ปิดสถานะ และขายสิ่งที่จำนองไว้หลังจากชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้ยืม โดยเงินทุนส่วนที่เหลือจะถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ยืม

เพิ่มเติม