ข้อมูลตลาดย้อนหลัง

ข้อมูลตลาดที่ดาวน์โหลดไว้ย้อนหลังของ OKX รวมถึง: OHLC data การเทรด และรายการคำสั่งซื้อขาย

สปอต

กราฟแท่งเทียน (ข้อมูล OHLC)
เรียกคืนข้อมูลกราฟแท่งเทียนของ OKX (แผนภูมิ OHLC) ย้อนหลังทั้งหมด
การเทรดแบบรวม
คำสั่งแบบรวมที่ดำเนินการในราคาที่กำหนด
ประวัติการเทรด
ประวัติช่างห่างของราคาสำหรับการทำธุรกรรมบน OKX มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป

ฟิวเจอร์ส

กราฟแท่งเทียน (ข้อมูล OHLC)
เรียกคืนข้อมูลกราฟแท่งเทียนของ OKX (แผนภูมิ OHLC) ย้อนหลังทั้งหมด
การเทรดแบบรวม
คำสั่งแบบรวมที่ดำเนินการในราคาที่กำหนด
ประวัติการเทรด
ประวัติช่างห่างของราคาสำหรับการทำธุรกรรมบน OKX มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป
อัตราเงินทุนของ Perpetual Swap
ดาว์นโหลดประวัติอัตราการระดมทุนของเพอร์เพทชวลสวปอตตั้งแต่ปี 2021

รายการคำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์สและ Perpetual Swap (ระดับแบบ Tick ต่อ Tick)

ผู้ใช้ OKX ประเภท VIP ยื่นคำร้องตามอุปสงค์ ซึ่งเสนอให้ฟิวเจอร์ส 3 เดือนล่าสุด และประวัติรายการคำสั่งซื้อขายสวอป (ระดับแบบ Tick)

คำขอ VIP จาก