ตลาดซื้อขาย TRON (TRX) Futures จะพร้อมให้บริการเร็วๆ

author-image
OKX

เรียนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เรามีความยินดีที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าการซื้อขายในตลาด Futures สำหรับ TRON (TRX) จะพร้อมให้บริการในวันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 08.00 น. (CET, UTC+1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

mceclip0.png

คำเตือนด้านความเสี่ยง : การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุนของท่าน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและควรพิจารณาระดับประสบการณ์รวมถึงวัตถุประสงค์การลงทุน ควรขอคำแนะนำทางการเงินจากที่ปรึกษาการลงทุนหากจำเป็น

ขอบคุณสำหรับการตอบรับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ทุกท่านอย่างเต็มที่ในทุกโอกาส

ขอแสดงความนับถือ

OKX

17 พฤษภาคม 2019