ปรับเปลี่ยนฐานกาารคำนวณดัชนี BTC/USD

author-image
OKX

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


ทางเราจึงจะทำการปรับเปลี่ยนฐานกาารคำนวณดัชนี BTC/USD ของ OKX ดังต่อไปนี้:


1. ฐานการคำนวณดัชนี BTC/USD ปัจจุบัน:

mceclip0.png
2. หลังจากการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อเวลา 9:30น. (CET, UTC+1) ในวันศุกร์นี้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางเราจะเพิ่มtrading pair BTC/USD ของ OKCoin เข้าไปในฐานการคำนวณดัชนีของ BTC/USD โดยฐานการคำนวณจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

mceclip1.png

ช่วงนี้ราคาBTCมีการผันผวน ดังนั้น ราคาดัชนีและราคาประเมินในระหว่างเวลาตลาดเปิดทำการของ BTC/USDอาจผันผวนอย่างมากเนื่องจากการปรับเปลี่ยนข้างต้น โปรดใช้วิธีการล่วงหน้าที่จำเป็น เช่น ลดLeverage, ลดPositionหรือเพิ่มMargin เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนเสมอมา เราจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด

ด้วยความเคารพ
OKX
5 พฤษภาคม 2562