ค่าธรรมเนียมการเทรดอัตราตลาด

ค่าธรรมเนียมการเทรดของเราต่างไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและ VIP ผู้ใช้ทั่วไปถูกแบ่งเป็นระดับต่างๆ จากการถือครอง OKB ทั้งหมดของพวกเขา ในขณะที่ผู้ใช้ VIP จะถูกแบ่งตามปริมาณการเทรดใน 30 วันและยอดคงเหลือสินทรัพย์รายวัน ระดับจะอัปเดตรายวัน

If users meet the conditions of different fee tiers in terms of spot trading volume, total trading volume of futures and perpetual contracts (USDT-margined and crypto-margined), options trading volume and total assets, they will enjoy the fee discount of the highest fee tier. For example, if a user's 30-day spot trading volume is 20,000,000 USD (VIP 2); his 30-day total trading volume of futures and perpetual contracts (USDT-margined and crypto-margined) is 200,000,000 USD (VIP 3); his 30-day options trading volume is 5,000,000 USD (VIP 1); and his total assets as of today is 5,000,000 USD (VIP 4), he will enjoy fee discounts in all markets as a VIP 4 user.

สปอต
Futures & Perp
ออปชัน
ผู้ใช้ทั่วไป
ระดับ
Lv 1
Lv 2
Lv 3
Lv 4
Lv 5
การถือ OKB ทั้งหมด
< 500
≥ 500
≥ 1,000
≥ 1,500
≥ 2,000
Asset (USD)
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
or
/
/
/
/
/
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน (USD)
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
ค่าธรรมเนียม Maker
0.080%
0.075%
0.070%
0.065%
0.060%
ค่าธรรมเนียม Taker
0.100%
0.095%
0.090%
0.085%
0.080%
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (BTC)
500
500
500
500
500
ผู้ใช้ VIP
ระดับ
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Asset (USD)
≥ 100,000
≥ 500,000
≥ 2,000,000
≥ 5,000,000
--
--
--
--
or
/
/
/
/
/
/
/
/
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน (USD)
≥ 10,000,000
≥ 20,000,000
≥ 50,000,000
≥ 100,000,000
≥ 200,000,000
≥ 500,000,000
≥ 1,000,000,000
≥ 10,000,000,000
ค่าธรรมเนียม Maker
0.060%
0.050%
0.030%
0.020%
0.000%
-0.002%
-0.005%
-0.005%
ค่าธรรมเนียม Taker
0.080%
0.070%
0.060%
0.050%
0.040%
0.030%
0.025%
0.020%
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (BTC)
600
800
1,000
1,200
1,500
1,800
2,000
2,000

ปริมาณการเทรดใน 30 วันข้างต้นคือปริมาณการเทรดทั้งหมดของสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การถือ OKB ทั้งหมด
การถือครอง OKB ทั้งหมดคือจำนวนรวมของ OKB ที่คุณมีทั้งในบัญชีหลักและบัญชีย่อย รวมถึงบัญชีสปอตและมาร์จินด้วย (ไม่รวม OKB ในบัญชีสะสม)
คู่มือการดูแลสภาพคล่องการซื้อขายด้วยบัญชีหลักและบัญชีย่อย
ระดับของบัญชีหลักขึ้นอยู่กับปริมาณการเทรดใน 30 วัน และยอดคงเหลือสินทรัพย์รายวันของบัญชีหลักและย่อยทั้งหมด ระดับค่าธรรมเนียมของบัญชีหลักของคุณจะถูกใช้กับบัญชีย่อยของคุณด้วย ในเวลา 10:00 น. UTC หลังจากที่สร้างบัญชีย่อยแล้ว
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็นสิ่งที่เทียบเท่ากับ BTC ตามราคาเมื่อทำการเทรด ทุกๆ 24 ชั่วโมง เราจะแปลงปริมาณการเทรดทั้งหมดของคุณเป็น USD ในเวลา 16:00 น. UTC ตามราคาเฉลี่ย (= [ราคาที่ปิด + ราคาที่เปิด]/2) ตัวอย่าง เช่น คุณได้เทรด OMG, XUC, BTC, LTC และ BCH ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เราบันทึกแต่ละรายการเป็นสิ่งที่เทียบเท่า BTC ในขณะที่เกิดการเทรดแต่ละครั้ง ทุกๆ 16.00 น. UTC เราจะคำนวณปริมาณการเทรดทั้งหมดของคุณใน 30 วันที่ผ่านมาและแปลงเป็น USD ตามราคาเฉลี่ยรายวัน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรม: สำหรับคู่การเทรดในตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากสินทรัพย์ที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ซื้อเทรดคู่ BTC/USDT ก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็นสกุลเงิน BTC เมื่อซื้อ BTC และจะเรียกเก็บเป็นสกุลเงิน USDT เมื่อซื้อ USDT
กฎการชดเชยค่าธรรมเนียมการซื้อขายติดลบ สำหรับคำสั่งตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) การชดเชยค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะชำระเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Taker จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ในตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) BTC/USDT หากผู้ใช้ออกคำสั่งขาย BTC ผู้ซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็น BTC และผู้ขายจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมเป็น BTC หากผู้ใช้ออกคำสั่งซื้อ BTC ผู้ซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็น USDT และผู้ขายจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมเป็น USDT
Total asset balance
เราถ่ายภาพสินทรัพย์คริปโททั้งหมดของผู้ใช้ในเวลา 16:00 น. UTC ทุกวัน และแปลงมูลค่าเป็น USDT จากนั้น แปลงเป็น BTC ตามราคาเฉลี่ยรายวันของ BTC/USDT (ราคากลาง BTC/USDT = [ราคาที่เปิด + ราคาที่ปิด)]/2)
สินทรัพย์ที่ถ่ายภาพไว้ ประกอบด้วยบัญชีคลาสสิก (สปอต, มาร์จิน, ฟิวเจอร์ส, Perpetual Swap, และออปชัน) บัญชีเทรด (บัญชีรวม) บัญชีทุน และบัญชีการเงิน ซึ่งไม่รวมถึงสินทรัพย์ที่ยืมเพื่อเลเวอเรจหรือเงินกู้
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ทุกๆ 24 ชั่วโมง ระบบของเราจะแปลงปริมาณการเทรดที่สะสมของธุรกรรมการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) และจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8
ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้เทรดสัญญา Coin-margined ในสกุลเงิน BTC, ETH และ ETC ระบบจะแปลงปริมาณการเทรด (มูลค่าที่ตราไว้ในสัญญา*จำนวนสัญญา) ให้เป็นสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ปริมาณการเทรดออปชันล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ทุกๆ 24 ชั่วโมง ระบบของเราจะแปลงปริมาณการเทรดที่สะสมของธุรกรรมการเทรดออปชันล่าสุดทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) และจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8

ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้เทรดสัญญาออปชันในสกุลเงิน BTC และ ETH ระบบจะแปลงปริมาณการเทรดให้เป็นสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
สร้างคำสั่ง
คำสั่ง Maker คือคำสั่งลิมิตที่เข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะสามารถใช้เทรดในตลาดได้ ตัวอย่าง เช่น หากราคาเสนอขายต่ำสุดของ BTC ในปัจจุบันคือ 1,000 USDT และคุณสร้างคำสั่ง Maker ด้วยราคาเสนอซื้อ 9,99 USDT คำสั่งนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จากนั้น มันจะเข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายจนกว่าจะมีคนดำเนินการ หลังจากดำเนินการแล้ว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม Maker และ Taker จะชำระค่าธรรมเนียม Taker ในทางกลับกัน คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม Taker เมื่อคำสั่งเสนอขายลิมิตของคุณถูกเทรดจนสำเร็จ
สร้างคำสั่ง
คำสั่ง Maker คือคำสั่งลิมิตที่เข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะสามารถใช้เทรดในตลาดได้ ตัวอย่าง เช่น หากราคาเสนอขายต่ำสุดของ BTC ในปัจจุบันคือ 1,000 USDT และคุณสร้างคำสั่ง Maker ด้วยราคาเสนอซื้อ 9,99 USDT คำสั่งนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จากนั้น มันจะเข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายจนกว่าจะมีคนดำเนินการ หลังจากดำเนินการแล้ว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม Maker และผู้ใช้อีกรายจะเป็นคนชำระค่าธรรมเนียม Taker ค่าธรรมเนียมสุดท้ายต้องไม่เกิน 12.5% ของออปชันพรีเมียม
การคำนวณค่าธรรมเนียม Maker และ Taker:
ค่าธรรมเนียม Maker = ขั้นต่ำ (อัตราค่าธรรมเนียม Maker * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา, ราคาออปชัน * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา *12.5%)
ค่าธรรมเนียม Taker = ขั้นต่ำ (อัตราค่าธรรมเนียม Taker * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา, ราคาออปชัน * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา * 12.5%)
ค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้
ค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ของฟิวเจอร์สคือ 0.03% สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงระดับ
การบังคับชำระบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีของฟิวเจอร์สจะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Taker ตามระดับผู้ใช้ปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ออปชัน
ค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์ของออปชันคือ 0.03% สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงระดับ ค่าธรรมเนียมของสัญญาเดี่ยวนี้จะไม่เกิน 12.5% ของกำไรจากการใช้สิทธิ์ ออปชันแบบ 1 วัน และ 2 วันไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ ออปชันที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ์จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน
ปิดสถานะและค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชี
ค่าธรรมเนียมออปชันของการปิดค่าธรรมเนียมสถานะจะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Maker/Taker ที่เป็นระดับปัจจุบันของคุณ ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียม Taker ระดับ 1 คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมออปชันได้ในคู่มือสำหรับออปชัน
เฉพาะผู้ใช้สถานะขายเท่านั้นที่จะถูกเรียกเก็บค่าปรับเมื่อทำการปิดสถานะ มันจะเป็น 0.03% สำหรับผู้ใช้เหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงระดับ ค่าปรับจะถูกเพิ่มเข้าสู่ทุนประกันในขณะที่ทำการชำระหนี้
ทั้งค่าธรรมเนียมในการปิดสถานะและการบังคับชำระบัญชีจะไม่เกิน 12.5% ของค่าธรรมเนียมออปชัน
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม.
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชั่วโมงคือจำนวนคริปโทสูงสุดที่คุณสามารถถอนได้ภายใน 24 ชั่วโมง เป็นสิ่งที่เทียบเท่า BTC หากคุณต้องการเพิ่มลิมิต โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ OKX
ตัวอย่าง วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชั่วโมงของคุณคือ 300 BTC หลังจากที่ถอน 250 BTC แล้ว โดย 25 BTC มีค่าเทียบเท่ากับ OMG และ 15 BTC มีค่าเทียบเท่ากับ XUC คุณจะมีวงเงินที่ถอนได้เหลือ 10 BTC สำหรับการถอนภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณต้องการถอน 20 BTC ที่มีค่าเทียบเท่ากับ XRP ซึ่งเกินลิมิต 10 BTC คุณสามารถถอนได้จนถึงวันถัดไป ในอีกแง่หนึ่ง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเพิ่มลิมิตของคุณได้
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชั่วโมงนั้นแตกต่างกันตามระดับ KYC ที่แตกต่างกัน สำหรับ KYC ระดับ 1 ลิมิตคือ ≤ 200 BTC สำหรับ KYC ระดับ 2 ลิมิตคือ ≤ 500 BTC
ผู้ใช้ทั่วไปผู้ใช้ VIP
โทเคน
USDT
BTC
ETH
OKB
LTC
DOT
ADA
BCH
TRX
XRP
LINK
EOS
ETC
UNI
XEM
1INCH
AAVE
AGLD
AKITA
ALGO
ALPHA
ANT
APE
API3
ASTR
ATOM
AVAX
AXS
BABYDOGE
BADGER
BAL
BAND
BAT
BICO
BNT
BSV
BTM
BTT
BZZ
CELO
CELR
CFX
CHZ
CLV
COMP
CONV
CQT
CRO
CRV
CSPR
CVC
DASH
DOGE
DOME
DORA
DYDX
EFI
EGLD
ELF
ENJ
ENS
FIL
FITFI
FLM
FLOW
FTM
GALA
GLMR
GMT
GODS
GRT
HBAR
HC
ICP
IMX
IOST
IOTA
JST
KAR
KISHU
KNC
KSM
LAMB
LAT
LON
LOOKS
LPT
LRC
MANA
MASK
MATIC
MINA
MKR
NAS
NEAR
NEO
NFT
NYM
OMG
ONT
PEOPLE
PERP
QTUM
REN
RSR
RSS3
RVN
SAND
SC
SHIB
SKL
SLP
SNT
SNX
SOL
SOS
SRM
STARL
STORJ
SUSHI
SWRV
THETA
TORN
TRB
UMA
UMEE
VSYS
WAVES
WNCG
WNXM
XCH
XLM
XMR
XTZ
YFI
YFII
YGG
ZEC
ZEN
ZIL
ZRX
พื้นฐาน
Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5
Annual Percentage Rate/วงเงินAnnual Percentage Rate/วงเงิน1XAnnual Percentage Rate/วงเงิน2XAnnual Percentage Rate/วงเงิน3XAnnual Percentage Rate/วงเงิน4XAnnual Percentage Rate/วงเงิน5X
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%201.00%201.00%401.00%601.00%801.00%100
1.00%2001.00%2001.00%4001.00%6001.00%8001.00%1,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
9.50%4,0009.50%4,0009.50%8,0009.50%12,0009.50%16,0009.50%20,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%1,250,0001.00%1,250,0001.00%2,500,0001.00%3,750,0001.00%5,000,0001.00%6,250,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
3.00%40,0003.00%40,0003.00%80,0003.00%120,0003.00%160,0003.00%200,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%5,0001.00%5,0001.00%10,0001.00%15,0001.00%20,0001.00%25,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%55,0001.00%55,0001.00%110,0001.00%165,0001.00%220,0001.00%275,000
1.00%12,000,000,0001.00%12,000,000,0001.00%24,000,000,0001.00%36,000,000,0001.00%48,000,000,0001.00%60,000,000,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%26,0001.00%26,0001.00%52,0001.00%78,0001.00%104,0001.00%130,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%770,0001.00%770,0001.00%1,540,0001.00%2,310,0001.00%3,080,0001.00%3,850,000
19.00%4,00019.00%4,00019.00%8,00019.00%12,00019.00%16,00019.00%20,000
6.00%10,0006.00%10,0006.00%20,0006.00%30,0006.00%40,0006.00%50,000
365.00%800365.00%800365.00%1,600365.00%2,400365.00%3,200365.00%4,000
1.00%400,000,000,0001.00%400,000,000,0001.00%800,000,000,0001.00%1,200,000,000,0001.00%1,600,000,000,0001.00%2,000,000,000,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
3.00%2003.00%2003.00%4003.00%6003.00%8003.00%1,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
5.00%20,0005.00%20,0005.00%40,0005.00%60,0005.00%80,0005.00%100,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
2.00%200,000,000,0002.00%200,000,000,0002.00%400,000,000,0002.00%600,000,000,0002.00%800,000,000,0002.00%1,000,000,000,000
1.00%32,0001.00%32,0001.00%64,0001.00%96,0001.00%128,0001.00%160,000
1.00%60,0001.00%60,0001.00%120,0001.00%180,0001.00%240,0001.00%300,000
1.00%300,0001.00%300,0001.00%600,0001.00%900,0001.00%1,200,0001.00%1,500,000
1.00%800,0001.00%800,0001.00%1,600,0001.00%2,400,0001.00%3,200,0001.00%4,000,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
1.00%1001.00%1001.00%2001.00%3001.00%4001.00%500
1.00%560,0001.00%560,0001.00%1,120,0001.00%1,680,0001.00%2,240,0001.00%2,800,000
1.00%150,0001.00%150,0001.00%300,0001.00%450,0001.00%600,0001.00%750,000
1.00%500,0001.00%500,0001.00%1,000,0001.00%1,500,0001.00%2,000,0001.00%2,500,000
4.00%75,0004.00%75,0004.00%150,0004.00%225,0004.00%300,0004.00%375,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
36.50%200,00036.50%200,00036.50%400,00036.50%600,00036.50%800,00036.50%1,000,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%50,000,0001.00%50,000,0001.00%100,000,0001.00%150,000,0001.00%200,000,0001.00%250,000,000
1.00%6,0001.00%6,0001.00%12,0001.00%18,0001.00%24,0001.00%30,000
36.00%40,00036.00%40,00036.00%80,00036.00%120,00036.00%160,00036.00%200,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%23,0001.00%23,0001.00%46,0001.00%69,0001.00%92,0001.00%115,000
1.00%6001.00%6001.00%1,2001.00%1,8001.00%2,4001.00%3,000
1.00%2,700,0001.00%2,700,0001.00%5,400,0001.00%8,100,0001.00%10,800,0001.00%13,500,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%180,0001.00%180,0001.00%360,0001.00%540,0001.00%720,0001.00%900,000
1.00%600,0001.00%600,0001.00%1,200,0001.00%1,800,0001.00%2,400,0001.00%3,000,000
10.00%86,00010.00%86,00010.00%172,00010.00%258,00010.00%344,00010.00%430,000
6.00%140,0006.00%140,0006.00%280,0006.00%420,0006.00%560,0006.00%700,000
1.00%295,0001.00%295,0001.00%590,0001.00%885,0001.00%1,180,0001.00%1,475,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%246,8001.00%246,8001.00%493,6001.00%740,4001.00%987,2001.00%1,234,000
1.00%2,000,0001.00%2,000,0001.00%4,000,0001.00%6,000,0001.00%8,000,0001.00%10,000,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%18,5001.00%18,5001.00%37,0001.00%55,5001.00%74,0001.00%92,500
1.00%305,000,000,0001.00%305,000,000,0001.00%610,000,000,0001.00%915,000,000,0001.00%1,220,000,000,0001.00%1,525,000,000,000
15.00%200,00015.00%200,00015.00%400,00015.00%600,00015.00%800,00015.00%1,000,000
36.50%20036.50%20036.50%40036.50%60036.50%80036.50%1,000
1.00%500,0001.00%500,0001.00%1,000,0001.00%1,500,0001.00%2,000,0001.00%2,500,000
36.00%300,00036.00%300,00036.00%600,00036.00%900,00036.00%1,200,00036.00%1,500,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%85,0001.00%85,0001.00%170,0001.00%255,0001.00%340,0001.00%425,000
1.00%6,0001.00%6,0001.00%12,0001.00%18,0001.00%24,0001.00%30,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%12,0001.00%12,0001.00%24,0001.00%36,0001.00%48,0001.00%60,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%2,000,0001.00%2,000,0001.00%4,000,0001.00%6,000,0001.00%8,000,0001.00%10,000,000
3.00%30,0003.00%30,0003.00%60,0003.00%90,0003.00%120,0003.00%150,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%13,250,000,0001.00%13,250,000,0001.00%26,500,000,0001.00%39,750,000,0001.00%53,000,000,0001.00%66,250,000,000
1.00%600,0001.00%600,0001.00%1,200,0001.00%1,800,0001.00%2,400,0001.00%3,000,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
36.50%40,00036.50%40,00036.50%80,00036.50%120,00036.50%160,00036.50%200,000
1.00%3,000,0001.00%3,000,0001.00%6,000,0001.00%9,000,0001.00%12,000,0001.00%15,000,000
365.00%3,000365.00%3,000365.00%6,000365.00%9,000365.00%12,000365.00%15,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
36.50%200,00036.50%200,00036.50%400,00036.50%600,00036.50%800,00036.50%1,000,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
100.00%350,000100.00%350,000100.00%700,000100.00%1,050,000100.00%1,400,000100.00%1,750,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%350,0001.00%350,0001.00%700,0001.00%1,050,0001.00%1,400,0001.00%1,750,000
1.00%3,600,0001.00%3,600,0001.00%7,200,0001.00%10,800,0001.00%14,400,0001.00%18,000,000
1.00%10,000,000,0001.00%10,000,000,0001.00%20,000,000,0001.00%30,000,000,0001.00%40,000,000,0001.00%50,000,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
365.00%1,500,000365.00%1,500,000365.00%3,000,000365.00%4,500,000365.00%6,000,000365.00%7,500,000
1.00%20,000,0001.00%20,000,0001.00%40,000,0001.00%60,000,0001.00%80,000,0001.00%100,000,000
20.00%100,00020.00%100,00020.00%200,00020.00%300,00020.00%400,00020.00%500,000
10.00%40,00010.00%40,00010.00%80,00010.00%120,00010.00%160,00010.00%200,000
105.00%180,000,000,000105.00%180,000,000,000105.00%360,000,000,000105.00%540,000,000,000105.00%720,000,000,000105.00%900,000,000,000
30.00%200,00030.00%200,00030.00%400,00030.00%600,00030.00%800,00030.00%1,000,000
1.00%43,000,000,0001.00%43,000,000,0001.00%86,000,000,0001.00%129,000,000,0001.00%172,000,000,0001.00%215,000,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
1.00%37,5001.00%37,5001.00%75,0001.00%112,5001.00%150,0001.00%187,500
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
36.50%1,00036.50%1,00036.50%2,00036.50%3,00036.50%4,00036.50%5,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
1.00%1,300,0001.00%1,300,0001.00%2,600,0001.00%3,900,0001.00%5,200,0001.00%6,500,000
36.50%10,000,00036.50%10,000,00036.50%20,000,00036.50%30,000,00036.50%40,000,00036.50%50,000,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%75,0001.00%75,0001.00%150,0001.00%225,0001.00%300,0001.00%375,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
35.00%10,00035.00%10,00035.00%20,00035.00%30,00035.00%40,00035.00%50,000
36.50%136.50%136.50%236.50%336.50%436.50%5
36.50%1036.50%1036.50%2036.50%3036.50%4036.50%50
36.50%90,00036.50%90,00036.50%180,00036.50%270,00036.50%360,00036.50%450,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
36.50%400,00036.50%400,00036.50%800,00036.50%1,200,00036.50%1,600,00036.50%2,000,000

ตารางด้านบนนี้เกี่ยวกับวงเงินการยืมของบัญชีรวม วงเงินการยืมของบัญชี Classic จะอยู่ที่ 100% ของบัญชีรวม

จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด

จำนวนที่สามารถยืมได้จะพิจารณาจากมูลค่าต่ำสุดของจำนวนที่ยืมโดยคำนวณจากยอดคงเหลือของบัญชีมาร์จิน จำนวนที่ยืมของบัญชีหลัก และจำนวนที่ยืมของสถานะสัดส่วนเงินประกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสัดส่วนเงินประกันและจำนวนที่ยืม:ระดับสถานะการยืมมาร์จิน

ตัวอย่าง:

1.ผู้ใช้ A มี 600,000 USDT อยู่ในบัญชี BTC/USDT 4 เท่าของยอดคงเหลือดังกล่าวจะเท่ากับ 2,400,000 USDT ดังนั้น จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดจะเท่ากับ 2,000,000 USDT

2.ผู้ใช้ B มี 200,000 USDT อยู่ในบัญชี BTC/USDT 4 เท่าของยอดคงเหลือดังกล่าวจะเท่ากับ 800,000 USDT ดังนั้น จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดจะเท่ากับ 800,000 USDT

หมายเหตุ: ขีดจำกัดในแต่ละครั้งจะคำนวณแยกจากกันในคู่เหรียญการเทรดต่างๆ แม้ว่าคุณจะยืม 2,000,000 USDT ในคู่เหรียญการเทรด BTC/USDT ไปแล้ว แต่คุณจะยังคงสามารถยืมได้อีก 500,000 USDT ในคู่เหรียญการเทรด XRP/USDT เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เรายังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีกด้วยเมื่อคำนวณจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดของคุณ จำนวนขั้นสุดท้ายควรจะเป็นมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหน้าการเทรดมาร์จิน