ค่าธรรมเนียมการเทรดของเราต่างไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและ VIP ผู้ใช้ทั่วไปถูกแบ่งเป็นระดับต่างๆ จากการถือครอง OKB ทั้งหมดของพวกเขา ในขณะที่ผู้ใช้ VIP จะถูกแบ่งตามปริมาณการเทรดใน 30 วันและยอดคงเหลือสินทรัพย์รายวัน ระดับจะอัปเดตรายวัน

หากผู้ใช้ตรงตามเงื่อนไขของระดับค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแง่ของปริมาณการเทรดสปอต ปริมาณการซื้อขายรวมของฟิวเจอร์สและ Perpetual Contract (USDT ที่มีมาร์จิน, USDC ที่มีมาร์จิน และและคริปโทที่มีมาร์จิน) ปริมาณการเทรดออปชัน และสินทรัพย์ทั้งหมด ผู้ใช้จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมของระดับค่าธรรมเนียมสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากปริมาณการเทรดสปอต 30 วันของผู้ใช้คือ 20,000,000 USD (VIP 2) ปริมาณการซื้อขายรวม 30 วันของฟิวเจอร์สและ Perpetual Contract ((USDT ที่มีมาร์จิน, USDC ที่มีมาร์จิน และและคริปโทที่มีมาร์จิน)) คือ 200,000,000 USD (VIP 3) หากปริมาณการเทรดออปชัน 30 วันคือ 5,000,000 USD (VIP 1); และสินทรัพย์รวม ณ ปัจจุบันคือ 5,000,000 USD (VIP 4) ผู้ใช้รายนี้จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในทุกตลาดเท่ากับผู้ใช้ VIP 4

สปอต
ฟิวเจอร์สและ Perpetual
ออปชัน
คู่ USDT/USDⓈ/คริปโท
คู่ USDC
ผู้ใช้ทั่วไป
ระดับ
การถือ OKB ทั้งหมด
สินทรัพย์ (BTC)
หรือ
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน (BTC)
ค่าธรรมเนียม Maker
ค่าธรรมเนียม Taker
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (USD)
ผู้ใช้ VIP
ระดับ
สินทรัพย์ (BTC)
หรือ
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน (BTC)
ค่าธรรมเนียม Maker
ค่าธรรมเนียม Taker
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (USD)

ปริมาณการเทรดใน 30 วันข้างต้นคือปริมาณการเทรดทั้งหมดของสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การถือ OKB ทั้งหมด
การถือครอง OKB ทั้งหมดคือจำนวนเงินรวมของ OKB ที่คุณมีทั้งในบัญชีหลักและบัญชีย่อย รวมถึงจำนวนเงิน OKB ในบัญชีเงินทุนและบัญชีเทรดด้วย (ไม่รวม OKB ในบัญชีสะสม)
ระดับค่าธรรมเนียมบัญชีหลักและบัญชีย่อย
ระดับของบัญชีหลักขึ้นอยู่กับปริมาณการเทรดใน 30 วัน และยอดคงเหลือสินทรัพย์รายวันของบัญชีหลักและย่อยทั้งหมด ระดับค่าธรรมเนียมของบัญชีหลักของคุณจะถูกใช้กับบัญชีย่อยของคุณด้วย ในเวลา 10:00 น. UTC หลังจากที่สร้างบัญชีย่อยแล้ว
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็นสิ่งที่เทียบเท่ากับ BTC ตามราคาเมื่อทำการเทรด ทุกๆ 24 ชั่วโมง เราจะแปลงปริมาณการเทรดทั้งหมดของคุณเป็น USD ในเวลา 16:00 น. UTC ตามราคาเฉลี่ย (= [ราคาที่ปิด + ราคาที่เปิด]/2) ตัวอย่าง เช่น คุณได้เทรด OMG, XUC, BTC, LTC และ BCH ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เราบันทึกแต่ละรายการเป็นสิ่งที่เทียบเท่า BTC ในขณะที่เกิดการเทรดแต่ละครั้ง ทุกๆ 16.00 น. UTC เราจะคำนวณปริมาณการเทรดทั้งหมดของคุณใน 30 วันที่ผ่านมาและแปลงเป็น USD ตามราคาเฉลี่ยรายวัน
ยอดคงเหลือสินทรัพย์ทั้งหมด
เราถ่ายภาพสินทรัพย์คริปโททั้งหมดของผู้ใช้ในเวลา 16:00 น. UTC ทุกวัน และแปลงมูลค่าเป็น USDT จากนั้น แปลงเป็น BTC ตามราคาเฉลี่ยรายวันของ BTC/USDT (ราคากลาง BTC/USDT = [ราคาที่เปิด + ราคาที่ปิด)]/2)
สินทรัพย์ที่ถ่ายภาพไว้ ประกอบด้วยบัญชีเทรด บัญชีทุน และ Grow ซึ่งไม่รวมถึงสินทรัพย์ที่ยืมเพื่อเลเวอเรจหรือเงินกู้
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ทุกๆ 24 ชั่วโมง ระบบของเราจะแปลงปริมาณการเทรดที่สะสมของธุรกรรมการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) และจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8
ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้เทรดสัญญา Coin-margined ในสกุลเงิน BTC, ETH และ ETC ระบบจะแปลงปริมาณการเทรด (มูลค่าที่ตราไว้ในสัญญา*จำนวนสัญญา) ให้เป็นสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ปริมาณการเทรดออปชันล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ทุกๆ 24 ชั่วโมง ระบบของเราจะแปลงปริมาณการเทรดที่สะสมของธุรกรรมการเทรดออปชันล่าสุดทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) และจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8

ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้เทรดสัญญาออปชันในสกุลเงิน BTC และ ETH ระบบจะแปลงปริมาณการเทรดให้เป็นสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
สร้างคำสั่ง
คำสั่ง Maker คือคำสั่งลิมิตที่เข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะสามารถใช้เทรดในตลาดได้ ตัวอย่าง เช่น หากราคาเสนอขายต่ำสุดของ BTC ในปัจจุบันคือ 1,000 USDT และคุณสร้างคำสั่ง Maker ด้วยราคาเสนอซื้อ 9,99 USDT คำสั่งนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จากนั้น มันจะเข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายจนกว่าจะมีคนดำเนินการ หลังจากดำเนินการแล้ว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม Maker และ Taker จะชำระค่าธรรมเนียม Taker ในทางกลับกัน คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม Taker เมื่อคำสั่งเสนอขายลิมิตของคุณถูกเทรดจนสำเร็จ
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของสปอต/มาร์จิน = อัตราค่าธรรมเนียม × จำนวนเงินคริปโทที่ซื้อเมื่อคำสั่งถูกดำเนินการแล้ว
กฎการคิดค่าธรรมเนียมคริปโท: อัตราค่าธรรมเนียม × จำนวนคริปโทที่ซื้อเมื่อดำเนินการตามคำสั่ง
ยกตัวอย่างเช่น สปอต BTC/USDT สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 20,000 USDT
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือระดับ 1) ซื้อ 1 BTC ที่ราคาตลาดและกลายเป็น Taker ของการเทรดนี้ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.1% × 1 = 0.001 BTC และ A จะได้รับ 0.999 BTC หลังจากที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว
นักเทรด A ขาย 1 BTC ในราคาลิมิต และได้รับมา 20,000 USDT นักเทรด A กลายเป็น Maker ในการเทรดนี้ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.08% × 20,000 = 16 USDT และ A จะได้รับ 19,984 USDT หลังจากที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว
กฎการชดเชยค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: อัตราค่าธรรมเนียม × จำนวนคริปโทที่ขายเมื่อดำเนินการตามคำสั่ง
ยกตัวอย่างเช่น สปอต BTC/USDT สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 20,000 USDT
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ Lv 6) ขาย 1 BTC ในราคาจำกัดและกลายเป็น Maker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายจึงคืนเป็น A = 0.002% × 1 = 0.00002 BTC
นักเทรด A ซื้อ 1 BTC ด้วยคำสั่งลิมิตและได้รับ 20,000 USDT นักเทรด A กลายเป็น Maker การเทรดนี้ ดังนั้นการชดเชยค่าธรรมเนียมการซื้อขายจึงคืนเป็น A = 0.002% × 1 × 20,000 = 0.4 USDT
สร้างคำสั่ง
คำสั่ง Maker คือคำสั่งลิมิตที่เข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะสามารถใช้เทรดในตลาดได้ ตัวอย่าง เช่น หากราคาเสนอขายต่ำสุดของ BTC ในปัจจุบันคือ 1,000 USDT และคุณสร้างคำสั่ง Maker ด้วยราคาเสนอซื้อ 9,99 USDT คำสั่งนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จากนั้น มันจะเข้าสู่รายการคำสั่งซื้อขายจนกว่าจะมีคนดำเนินการ หลังจากดำเนินการแล้ว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม Maker และผู้ใช้อีกรายจะเป็นคนชำระค่าธรรมเนียม Taker ค่าธรรมเนียมสุดท้ายต้องไม่เกิน 12.5% ของออปชันพรีเมียม
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายฟิวเจอร์ส USDT-margined = อัตราค่าธรรมเนียม * (จำนวนสัญญา * ตัวคูณ * ราคาที่กำหนดไว้ต่อสัญญา / ราคา Fill)
กฎการหักคริปโท: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของฟิวเจอร์ส USDT-margined ชำระในคริปโทที่ถูกเทรดและจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว
ใช้ฟิวเจอร์ส BTCUSD (ราคาที่กำหนดไว้คือ 0.01 BTC, ตัวคูณคือ 1) เป็นตัวอย่าง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 20,000 USD
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ Lv 1) ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาตลาดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 2,000 USDT (0.1 BTC) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Taker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.05% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 10 USDT
นักเทรด A ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาจำกัดด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า และใช้ 2,000 USDT (0.1 BTC) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Maker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 4 USDT
ค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ของฟิวเจอร์สคือ: 0.03% สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับไหน
ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีของฟิวเจอร์ส: จะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Taker ตามระดับของผู้ใช้ปัจจุบัน
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตมาร์จิน = อัตราค่าธรรมเนียม * (จำนวนสัญญา * ตัวคูณ * ราคาที่กำหนดไว้ต่อสัญญา / ราคา Fill)
กฎการคิดค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของ ฟิวเจอร์สคริปโตมาร์จินจชำระในคริปโทที่ถูกเทรดและจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว
ใช้ฟิวเจอร์ส BTCUSD (ราคาที่กำหนดไว้คือ 100 USD, ตัวคูณคือ 1) เป็นตัวอย่าง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 20,000 USD
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ Lv 1) ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (10,000 USD) ที่ราคาตลาดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 0.05 BTC (1,000 USD) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Taker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.05% × (100 × 1 × 100 / 20,000) = 0.00025 BTC
นักเทรด A ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (10,000 USD) ที่ราคาจำกัดด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 0.05 BTC (1,000 USD) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Maker ของการซื้อขายนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × (100 × 1 × 100 / 20,000) = 0.0001 BTC
ค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ของฟิวเจอร์สคือ: 0.03% สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับไหน
ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีของฟิวเจอร์ส: จะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Taker ตามระดับของผู้ใช้ปัจจุบัน
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: อัตราค่าธรรมเนียมของฟิวเจอร์สมาร์จิน USDC = อัตราค่าธรรมเนียม × (จำนวนสัญญา × ตัวคูณ × ราคาที่กำหนดไว้ × ราคา Fill)
กฎการเรียกเก็บ: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของฟิวเจอร์สมาร์จิน USDC จะชำระเป็น USDT และจะถูกเรียกเก็บเมื่อดำเนินการตามคำสั่ง
ใช้ฟิวเจอร์ส BTCUSDC (ราคาที่กำหนดไว้คือ 0.01 BTC ตัวคูณคือ 1) เป็นตัวอย่าง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC คือ 20,000 USDC นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ Lv 1) ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาตลาดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 2,000 USDC (0.1 BTC) เป็นหลักประกัน
นักเทรด A กลายเป็นผู้รับของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.05% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 10 USDC
นักเทรด A ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาจำกัดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่า และใช้ 2,000 USDC (0.1 BTC) เป็นหลักประกัน
นักเทรด A กลายเป็นผู้สร้างการซื้อขายนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 4 USDC
ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ของฟิวเจอร์ส: 0.03% สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในทุกระดับ
ค่าธรรมเนียมการบังคับชำระบัญชี: คำนวณตามค่าธรรมเนียมผู้รับของระดับปัจจุบันของผู้ใช้
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Perpetual USDT-margined = อัตราค่าธรรมเนียม * (จำนวนสัญญา * ตัวคูณ * ราคาที่กำหนดไว้ต่อสัญญา / ราคา Fill)
กฎการคิดค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของ Perpetual USDT-margined ชำระในคริปโทที่ถูกเทรดและจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว
ใช้ Perpetual BTCUSD (ราคาที่กำหนดไว้คือ 0.01 BTC, ตัวคูณคือ 1) เป็นตัวอย่าง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 20,000 USD
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือระดับ 1) ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาตลาดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 2,000 USDT (0.1 BTC) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Taker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.05% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 10 USDT
นักเทรด A ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาจำกัดด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 2,000 USDT (0.1 BTC) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Maker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 4 USDT
ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีของฟิวเจอร์ส: จะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Taker ตามระดับของผู้ใช้ปัจจุบัน
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Perpetual คริปโตมาร์จิน = อัตราค่าธรรมเนียม * (จำนวนสัญญา * ตัวคูณ * ราคาที่กำหนดไว้ต่อสัญญา / ราคา Fill)
กฎการคิดค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของ Perpetual คริปโตมาร์จินจะชำระในคริปโทที่ถูกเทรดและจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว
ใช้ Perpetual BTCUSD (ราคาที่กำหนดไว้คือ 100 USD ตัวคูณคือ 1) สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 20,000 USD
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ Lv 1) ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (10,000 USD) ที่ราคาตลาดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่าและใช้ 0.05 BTC (1,000 USD) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Taker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.05% × (100 × 1 × 100 / 20,000) = 0.00025 BTC;
เทรดเดอร์ A ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (10,000 USD) ที่ราคาจำกัดด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า และใช้ 0.05 BTC (1,000 USD) เป็นมาร์จิน นักเทรด A กลายเป็น Maker ของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × (100 × 1 × 100 / 20,000) = 0.0001 BTC
ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีของฟิวเจอร์ส: จะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Taker ตามระดับของผู้ใช้ปัจจุบัน
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: อัตราค่าธรรมเนียมของฟิวเจอร์สมาร์จิน USDC = อัตราค่าธรรมเนียม × (จำนวนสัญญา × ตัวคูณ × ราคาที่กำหนดไว้ × ราคา Fill)
กฎการคิดค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของ Perpetual มาร์จิน USDC จะชำระเป็น USDC และจะถูกเรียกเก็บเมื่อดำเนินการตามคำสั่ง ใช้ Perpetual BTCUSDC (ราคาที่กำหนดไว้คือ 0.01 BTC ตัวคูณคือ 1) เป็นตัวอย่าง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC คือ 20,000 USDC นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือระดับ 1) ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาตลาดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่า และใช้ 2,000 USDC (0.1 BTC) เป็นหลักประกัน นักเทรด A กลายเป็นผู้รับของการเทรดนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.05% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 10 USDC; นักเทรด A ซื้อ/ขาย 100 สัญญา (1 BTC) ที่ราคาจำกัดพร้อมเลเวอเรจ 10 เท่า และใช้ 2,000 USDC (0.1 BTC) เป็นหลักประกัน นักเทรด A กลายเป็นผู้สร้างการซื้อขายนี้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × (100 × 1 × 0.01 × 20,000) = 4 USDC
ค่าธรรมเนียมการบังคับชำระบัญชี: คำนวณตามค่าธรรมเนียมผู้รับของระดับปัจจุบันของผู้ใช้
กฎค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือ: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของสัญญาออปชัน = ต่ำสุด [อัตราค่าธรรมเนียม × ตัวคูณ × ราคาที่กำหนดไว้ต่อสัญญา, 12.5% × ราคา Mark × ตัวคูณ × ราคาที่กำหนดไว้ต่อสัญญา)
กฎการคิดค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของสัญญาออปชันจะชำระในคริปโทที่ถูกเทรดและจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว
ใช้ออปชัน BTCUSD (ราคาที่กำหนดไว้คือ 1 BTC ตัวคูณคือ 0.1) เป็นตัวอย่าง สมมติว่าราคาดัชนีปัจจุบันของ BTCUSD อยู่ที่ $8,500 และราคา Mark ของ BTCUSD-20200515-8500-C คือ 0.05 BTC
นักเทรด A (ระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายคือระดับ 1) ซื้อ 100 สัญญาของคอลออปชัน (10 BTC):
ถ้านักเทรด A เป็น Taker เมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.03% × 0.1 × 1 × 100 = 0.003 BTC
ถ้านักเทรด A เป็น Maker เมื่อคำสั่งดำเนินการแล้ว ดังนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.02% × 0.1 × 1 × 100 = 0.002 BTC
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามออปชัน: ออปชันต่างๆ มีค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิอยู่ที่ 0.02% โดยจำกัดที่ระดับค่าธรรมเนียม Taker ของผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญาเดียวจะไม่เกิน 12.5% ของมูลค่าการชำระราคา โปรดทราบว่าออปชัน 1 วันและ 2 วันจะไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ส่วนออปชันที่ไม่ได้ใช้สิทธิจะไม่มีค่าธรรมเนียม
ลดสถานะและค่าธรรมเนียมการบังคับชำระบัญชี: ค่าธรรมเนียมในการลดสถานะจะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Maker/Taker ของระดับระดับปัจจุบันของคุณ ค่าธรรมเนียมการบังคับชำระบัญชีจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียม Taker ระดับ 1 คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมออปชันในคู่มือออปชันได้ เฉพาะผู้ใช้สถานะขายเท่านั้นที่จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับเมื่อลดสถานะ เป็น 0.2% สำหรับผู้ใช้เหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงระดับชั้น
ค่าธรรมเนียมปรับจะเพิ่มเข้าทุนประกันในขณะที่ทำการชำระหนี้ ทั้งการลดสถานะและค่าธรรมเนียมการบังคับชำระบัญชีจะไม่เกิน 12.5% ของค่าธรรมเนียมออปชัน
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (USD)
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. คือจำนวนเงินคริปโทสูงสุดที่คุณสามารถถอนได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่า USD หากคุณต้องการเพิ่มวงเงิน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ OKX
ตัวอย่าง วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชั่วโมงของคุณคือ 300 USD หลังจากที่ถอน 250 USD แล้ว โดย 25 USD มีค่าเทียบเท่ากับ OMG และ 15 USD มีค่าเทียบเท่ากับ XUC คุณจะมีวงเงินที่ถอนได้เหลือ 10 USD สำหรับการถอนภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณต้องการถอน 20 USD ที่มีค่าเทียบเท่ากับ XRP ซึ่งเกินลิมิต 10 USD คุณสามารถถอนได้จนถึงวันถัดไป ในอีกแง่หนึ่ง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเพิ่มลิมิตของคุณได้
วงเงินที่ถอนได้นั้นแตกต่างกันตามระดับ KYC ที่แตกต่างกันดูรายละเอียด
เวลาอัปเดตรายวันของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
OKX อัปเดตระดับค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่าสุดของผู้ใช้ในเวลา 21:00-23:00 น. (UTC)