OKX Blockdream Ventures

OKX Blockdream Ventures เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการสำรวจโปรเจกต์คุณภาพเยี่ยมที่มีศักยภาพสูง โดยเงินทุนเริ่มต้นของ Blockdream Ventures อยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับเรา

กองทุนนี้จะลงทุนในระบบนิเวศ Layer 2 Polkadot ในโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชน, Defi และระบบนิเวศ Filecoin เป็นต้น
ภารกิจของเราคือการสำรวจโปรเจกต์บล็อกเชนที่ดีที่สุดทั่วโลก และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งวงการ รวมถึงมุ่งทำงานและเติบโตไปกับเหล่าคนช่างฝันและผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการสร้างคุณค่าให้วงการบล็อกเชน พร้อมแบ่งปันทรัพยากรทั่วโลกและประสบการณ์ในอดีตแก่เหล่าผู้ก่อตั้ง

จุดมุ่งเน่นในการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน: โปรเจกต์บล็อกเชนสาธารณะ Layer 2 ที่สามารถแก้ไขปัญหาการปรับขนาดหรือปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพทางเทคนิคได้
โปรเจกต์การเทรด/การเงิน: ตราสารอนุพันธ์ DeFi/สินทรัพย์จำลอง/Orcale/ประกัน
ระบบนิเวศบล็อกเชนสาธารณะยอดนิยม: Polkadot/IPFS
เครื่องมือ: analysissevc podeugipivacyproectionlckchain explorer/วอลเล็ต/NFT
เครื่องมือ: analysissevc podeugipivacyproectionlckchain explorer/วอลเล็ต/NFT