Liberty Catscertified

Liberty Cats

“Liberty Cat” is not just a cat; it represents a spirit, a way of life. In this digital world, each Liberty Cat symbolizes a group of people who pursue freedom and independence. Just as cats explore their domains freely, these individuals choose to live life on their own terms. Exploration of Freedom: Each Liberty Cat possesses boundless curiosity and a desire for exploration. Unconstrained by tradition, they bravely chase their dreams. Independent Living: The owners of Liberty Cats value independence. They don’t rely on external judgments but live according to their own beliefs and values. Wealth Pursuit: These cats symbolize not only material wealth but also spiritual abundance and inner contentment. Liberty Cats celebrate the spirit of freedom and pay homage to those who refuse to be defined, constantly seek personal growth, and pursue happiness. They are digital messengers of liberty, inviting everyone to join this feast of freedom.
Więcej
MATIC94,77M
Łączny wolumen
MATIC
53 000
Cena minimalna
--
Najlepsza oferta
2,72K
Właściciele
2,77%
Wystawiono
27,57%
Unikalni właściciele
1%
Honorarium
9,88K
Elementy
icon_chain_link
0
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Jak mogę kupić NFT z tej kolekcji?
Możesz dokonywać bezpośrednich zakupów na OKX Marketplace, który konsoliduje zlecenia NFT z platform takich jak OpenSea, Blur, MagicEden i innych.
Jaka jest ostatnia aktywność tej kolekcji?
W ciągu ostatnich 24 godzin Liberty Cats zrealizował 141 transakcji o łącznym wolumenie 7,2M. Cena minimalna wynosi 53 000 MATIC, a w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpiła zmiana ceny minimalnej +24,86%. Obecnie dostępne są 276 zlecenia wystawionych ofert.
W ilu portfelach znajdują się NFT z tej kolekcji?
Liberty Cats posiada łącznie 9880 NFT, które są przechowywane w 2724 różnych portfelach.
Jaka kwota jest wymagana do dokonania zakupu?
Cena minimalna dla tej kolekcji wynosi 53 000 MATIC, a średnia cena w ciągu 24 godzin to 51 074,31. Dlatego należy mieć w portfelu co najmniej 53 000 MATIC, aby sfinalizować zakup.