Zasady rozpatrywania sporów OKX P2P

Opublikowano 28 sie 2023Zaktualizowano 3 lip 20249 min czytania599

*Ta zasada ma zastosowanie tylko do transakcji w walutach innych niż CNY.

Spór kupującego

1. Anulowanie zamówienia:

Nawet jeśli płatność zostanie pomyślnie zakończona, istnieje możliwość, że zamówienie może zostać anulowane z powodu upływu terminu płatności lub przez pomyłkę kupującego. W takich przypadkach wsparcie klienta OKX dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się ze sprzedawcą i zorganizować zwrot pieniędzy. OKX zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia kont w przypadku braku współpracy lub zachowania w złej wierze* w trakcie tego procesu.

2. Niezgodność kwoty płatności i kwoty zamówienia:

Jeśli kupujący zapłaci więcej niż wynosi kwota zamówienia, wsparcie klienta OKX przy zachowaniu wszelkich starań skontaktuje się ze sprzedawcą w celu zorganizowania częściowego zwrotu nadpłaconej kwoty. W przypadku zgłoszenia sporu zespół wsparcia klienta OKX dokładnie zapozna się z dowodami i informacjami dostarczonymi przez składającego skargę. Kontrahent zaangażowany w transakcję zostanie poinformowany o wszczęciu sporu przeciwko niemu i zostanie poproszony o dostarczenie OKX odpowiednich informacji. Będziemy dążyć do osiągnięcia rozwiązania w oparciu o dostępne informacje, biorąc pod uwagę zasady i wytyczne platformy, a także szczególne okoliczności sprawy. W przypadku, gdy sprzedawca nie jest w stanie dokonać zwrotu lub nie zdecyduje się na zwrot pieniędzy, OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tej transakcji. OKX zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia kont w przypadku braku współpracy lub zachowania użytkowników w złej wierze* w trakcie tego procesu.

3. Opóźnienie w wydaniu zamówionej kryptowaluty przez sprzedawcę:

Jeśli kupujący dokona płatności za pośrednictwem płatności w czasie rzeczywistym, ale sprzedawca nie wyda kryptowaluty w ciągu 15 minut, wsparcie klienta OKX skontaktuje się ze sprzedawcą w celu dokończenia zamówienia. Jeśli sprzedawca nie odpowie w określonym czasie, wsparcie klienta OKX ręcznie zajmie się wydaniem zamówionej kryptowaluty.

W przypadku metod płatności innych niż natychmiastowe, gdy sprzedawca nie może otrzymać płatności na czas, wsparcie klienta OKX skontaktuje się ze sprzedawcą w celu wydania kryptowaluty w ciągu od 2 do 5 dni roboczych w zależności od regionu użytkownika. Jeśli płatność nie dotrze w określonym terminie, sprzedawca powinien skontaktować się ze wsparciem klienta, korzystając z opcji „Potrzebujesz pomocy?” w odpowiednim zleceniu, które wymaga dalszych działań. Jeśli sprzedawca tego nie zrobi, płatność zostanie uznana za otrzymaną, a wsparcie klienta OKX dołoży wszelkich starań, aby starannie rozpatrzyć wszystkie spory, w tym zrealizować wydanie zamówionej kryptowaluty.

4. Odmowa sprzedawcy wydania kryptowaluty:

Wsparcie klienta OKX ręcznie wyda zlecenie po 12 godzinach, jeśli kupujący zapłacił prawidłową kwotę ze swojego konta (zgodnego ze zweryfikowaną nazwą na jego koncie OKX), ale sprzedawca odmawia wydania kryptowaluty, próbując renegocjować wyższą cenę, z wyjątkiem rażąco niskich cen (-10% ceny rynkowej).

Uwaga: W przypadku zleceń o wartości powyżej 1 000 USD zostanie zastosowany przedział (5%), a jeśli różnica przekroczy tę wartość, zlecenie zostanie anulowane.

5. Uwaga kupującego dotycząca przelewu i niewydania kryptowalut przez sprzedającego:

Jeśli kupujący zawrze w uwagach dotyczących płatności wrażliwe słowa lub wyrażenia związane z kryptowalutami i walutami cyfrowymi, takie jak rodzaj handlu kryptowalutami (P2P lub Peer-2-Peer), nazwa giełdy kryptowalut (OKX) lub nazwa kryptowaluty (BTC, ETH itp.) lub inne wrażliwe informacje, wsparcie klienta OKX skontaktuje się ze sprzedawcą w celu wydania kryptowaluty lub zorganizowania zwrotu pieniędzy. Wszelkie opłaty związane ze zwrotem ponosi kupujący.

6. Używanie obraźliwego języka:

Jeśli którakolwiek ze stron używa obraźliwego języka na platformie OKX P2P, w tym w ramach narzędzi czatu z użytkownikami, czatu na żywo ze wsparciem klienta, sekcji komentarzy do zamówień, a także w przypadku złożenia wielu sporów przeciwko jednemu użytkownikowi na tej podstawie, konto użytkownika może zostać częściowo lub całkowicie zawieszone w handlu.

Spór sprzedającego

1. Kupujący nie zapłacił, ale kliknął Płatność zakończona lub Przypomnij sprzedawcy:

Jeśli kupujący nie zapłaci lub nie dostarczy dowodu płatności, który został wydany z aplikacji lub strony internetowej konta płatniczego i nie został zmodyfikowany lub nie można się z kupującym skontaktować w określonym czasie, wsparcie klienta OKX anuluje zlecenie. Jeśli zlecenia zostaną anulowane z tego samego powodu trzy lub więcej razy, konto użytkownika zostanie częściowo lub całkowicie zawieszone w handlu.

Jeśli kupujący dostarczy prawdziwy dowód płatności, ale sprzedawca go nie otrzyma, wsparcie klienta OKX skontaktuje się ze sprzedającym w celu wydania kryptowaluty. Jeśli kryptowaluta nie zostanie wydana w określonym czasie, wsparcie klienta OKX ręcznie zajmie się jej wydaniem. Jeśli kryptowaluta nie może zostać wydana w normalnym trybie, sprzedający powinien skontaktować się ze wsparciem klienta, aby zgłosić problem. Brak kontaktu z OKX zostanie uznany za otrzymanie płatności.

2. Zweryfikowane informacje lub wpłacona kwota nie są zgodne:

Jeśli kupujący przeleje pieniądze na konto płatnicze inne niż podane w szczegółach zlecenia lub na konto innej osoby, OKX nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego straty, a zwrot pieniędzy nie jest gwarantowany. Jeśli kupujący wielokrotnie dokonuje płatności na konta inne niż określone na platformie OKX, OKX zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta kupującego na 30 dni.

Jeśli nazwa konta płatniczego kupującego nie jest zgodna ze zweryfikowaną nazwą na platformie OKX, funkcja P2P kupującego zostanie zawieszona na 15 dni z powodu naruszenia zasad transakcji użytkownika OKX P2P. W takich przypadkach kryptowaluta nie zostanie wydana, a sprzedający zostanie poproszony o zwrot pełnej kwoty kupującemu. Zlecenie zostanie anulowane po dostarczeniu przez sprzedającego dowodu zwrotu pieniędzy i potwierdzeniu odbioru przez kupującego. Wszelkie opłaty związane ze zwrotem ponosi kupujący.

Jeśli kupujący zapłacił mniej niż wynosi kwota zlecenia, zostanie on poproszony o uregulowanie brakującej należnej kwoty w określonym terminie. Wszelkie opłaty związane ze zwrotem ponosi kupujący. Jeśli kupujący nie odpowie lub odmówi zapłaty, sprzedający zostanie poproszony o zwrot otrzymanych środków. OKX zastrzega sobie prawo do zawieszenia użytkowników w przypadku braku współpracy lub zachowania użytkowników w złej wierze* w trakcie tego procesu. OKX nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego straty.

Jeśli kupujący zapłaci mniej niż kwota zamówienia, ale sprzedający wyda kryptowalutę przed otrzymaniem pełnej płatności, obsługa klienta OKX skontaktuje się z kupującym w celu zażądania zapłaty brakującej należnej kwoty na rzecz sprzedającego. Jeśli kupujący odmówi dokonania płatności, gdy zamówienie jest już ukończone, a opcja anulowania nie jest już dostępna, sprzedający ponosi odpowiedzialność za stratę. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z transakcji i zastrzega sobie prawo do zawieszenia niechętnych do współpracy lub działających w złej wierze* użytkowników podczas procesu.

3. Sprzedający nie potwierdza płatności, ale wydaje kryptowaluty

Sprzedający powinien skontaktować się ze wsparciem klienta za pośrednictwem sekcji Zlecenia (w aplikacji)/ Moje zlecenia (w przeglądarce) na platformie OKX, aby zgłosić problem. Jeśli kupujący nie reaguje lub odmawia współpracy, sprzedający może zgłosić sprawę organom ścigania.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za wydanie kryptowalut bez weryfikacji pełnej płatności, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania uczciwości transakcji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego straty i nie może zagwarantować odzyskania należnych środków.

4. Używanie obraźliwego języka:

Jeśli obie strony używają obraźliwego języka na platformie OKX P2P, w tym między innymi w ramach narzędzi czatu z użytkownikami, czatu na żywo ze wsparciem klienta i sekcji komentarzy do zamówień, a także w przypadku złożenia wielu sporów przeciwko jednemu użytkownikowi na tej podstawie, konto użytkownika może zostać częściowo lub całkowicie zawieszone w handlu.

*Brak współpracy lub zachowanie w złej wierze, w tym między innymi; angażowanie się w oszukańcze działania z zamiarem oszukania partnera handlowego, niepłacący kupujący i nie wydający sprzedający, nadużywanie procesu rozstrzygania sporów poprzez tworzenie fałszywych sporów i oskarżeń, brak odpowiedzi, opóźnioną, nieprzyjazną komunikację lub ukryte opłaty lub obciążenia lub wszelkie próby zmiany warunków po utworzeniu zlecenia i nakłanianie innych użytkowników do komunikacji lub handlu poza platformą transakcyjną OKX P2P. Zastrzeżenie: OKX zastrzega sobie wyłączne prawo do zawieszenia lub zamknięcia wszelkich świadczonych przez OKX usług w przypadku braku współpracy lub zachowania użytkowników w złej wierze w trakcie tego procesu. Ta czynność nie stanowi rekomendacji do zawierania transakcji jakimikolwiek produktami lub poradami inwestycyjnymi oraz nie może być jako takie traktowane. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoin i NFT, są podatne na zmienność rynku, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka, mogą tracić na wartości, a nawet stać się bezwartościowe. Aktywa cyfrowe nie są objęte ubezpieczeniem od potencjalnych strat ani nie podlegają ochronie funduszy gwarancyjnych FDIC ani SIPC. Historyczne zwroty nie stanowią odniesienia dla przyszłych zwrotów. Okcoin/ OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji ani aktywów. Należy dokładnie rozważyć, czy handel lub przechowywanie aktywów cyfrowych jest dla danej osoby odpowiednie w świetle jej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej. W przypadku pytań dotyczących konkretnej sytuacji skonsultuj się ze swoim doradcą ds. prawnych/podatkowych/specjalistą ds. inwestycji.