Opłata handlowaKurs rynkowy

Nasze opłaty handlowe są różne dla zwykłych użytkowników i użytkowników VIP. Zwykli użytkownicy są klasyfikowani na poziomy według ich całkowitych aktywów OKB, podczas gdy użytkownicy VIP są klasyfikowani według 30-dniowych wolumenów obrotu i dziennych sald aktywów. Poziomy są aktualizowane codziennie.

If users meet the conditions of different fee tiers in terms of spot trading volume, total trading volume of futures and perpetual contracts (USDT-margined and crypto-margined), options trading volume and total assets, they will enjoy the fee discount of the highest fee tier. For example, if a user's 30-day spot trading volume is 20,000,000 USD (VIP 2); his 30-day total trading volume of futures and perpetual contracts (USDT-margined and crypto-margined) is 200,000,000 USD (VIP 3); his 30-day options trading volume is 5,000,000 USD (VIP 1); and his total assets as of today is 5,000,000 USD (VIP 4), he will enjoy fee discounts in all markets as a VIP 4 user.

Handel spot
Futures & Perp
Opcje
Zwykli użytkownicy
Poziom
Lv 1
Lv 2
Lv 3
Lv 4
Lv 5
Całkowity stan posiadania OKB
< 500
≥ 500
≥ 1,000
≥ 1,500
≥ 2,000
Asset (USD)
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
or
/
/
/
/
/
30-dniowy wolumen obrotu (USD)
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
Opłata twórcy
0.080%
0.075%
0.070%
0.065%
0.060%
Opłata biorcy
0.100%
0.095%
0.090%
0.085%
0.080%
24-godzinny limit wypłat (BTC)
500
500
500
500
500
Użytkownicy VIP
Poziom
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Asset (USD)
≥ 100,000
≥ 500,000
≥ 2,000,000
≥ 5,000,000
--
--
--
--
or
/
/
/
/
/
/
/
/
30-dniowy wolumen obrotu (USD)
≥ 10,000,000
≥ 20,000,000
≥ 50,000,000
≥ 100,000,000
≥ 200,000,000
≥ 500,000,000
≥ 1,000,000,000
≥ 10,000,000,000
Opłata twórcy
0.060%
0.050%
0.030%
0.020%
0.000%
-0.002%
-0.005%
-0.005%
Opłata biorcy
0.080%
0.070%
0.060%
0.050%
0.040%
0.030%
0.025%
0.020%
24-godzinny limit wypłat (BTC)
600
800
1,000
1,200
1,500
1,800
2,000
2,000

30-dniowy wolumen obrotu to całkowity wolumen obrotu na odpowiedniej linii biznesowej

Całkowity stan posiadania OKB
Całkowita dzierżawa OKB to całkowita kwota OKB, którą posiadasz zarówno na koncie głównym, jak i koncie podrzędnym. W tym kontach spot i zabezpieczających rachunkach depozytowych (nie obejmuje OKB w Oszczędnościach).
Konta główne i podrzędne
Poziom Twojego konta głównego jest określany na podstawie 30-dniowego wolumenu obrotu i dziennego salda aktywów wszystkich kont głównych i podrzędnych. Poziom opłat konta podstawowego zostanie zastosowany do Twoich kont podrzędnych o godzinie 10:00 czasu UTC po utworzeniu konta podrzędnego.
30-dniowy wolumen obrotu (USD)
Transakcje są rejestrowane w ekwiwalentach BTC zgodnie z ceną podczas handlu. Co 24 godziny przeliczamy Twój całkowity wolumen obrotu na USD o godzinie 16:00 czasu UTC zgodnie ze średnią ceną (= [cena zamknięcia + cena otwarcia]/2). Na przykład, w ciągu ostatnich 30 dni handlowano OMG, XUC, BTC, LTC i BCH. Każdą transakcję rejestrowaliśmy w ekwiwalentach BTC w momencie, w którym ma miejsce każda transakcja. O godzinie 16:00 czasu UTC obliczamy Twój całkowity wolumen obrotu w ciągu ostatnich 30 dni i przeliczamy go na USD zgodnie ze średnią dzienną ceną.
W przypadku rynków spot pobieramy opłaty handlowe w walutach bazowych. Na przykład, jeśli handlujesz BTC/USDT, pobieramy opłaty handlowe w BTC. Ale jeśli handlujesz USDT/BTC, pobieramy opłaty w USDT.
Możesz również otrzymać od nas zwroty opłat. Są płacone w tych samych walutach, co opłaty handlowe. Na przykład, jeśli handlujesz BTC/USDT i składasz zlecenie sprzedaży BTC, możesz otrzymać rabat opłaty handlowej w BTC. Jeśli inny użytkownik złoży zlecenie kupna BTC, a Ty je wypełnisz, możesz otrzymać rabat w USDT, ponieważ inny użytkownik płaci za to zlecenie opłaty handlowe w USDT.
Total asset balance
Robimy zestawienie wszystkich aktywów kryptowalutowych użytkowników codziennie o godzinie 16:00 UTC i przeliczamy wartość na USDT, a następnie na BTC na podstawie średniej dziennej ceny BTC/USDT (średnia cena BTC/USDT = [cena otwarcia + cena zamknięcia) ]/2).
Aktywa z zestawienia obejmują klasyczne konta (spot, depozyt zabezpieczający, kontrakty terminowe, zamiany wieczyste i opcje), konto handlowe (konto ujednolicone), konto finansowania i konto finansowe. Aktywa pożyczone w celu uzyskania wpływu lub pożyczki są wyłączone.
30-dniowy wolumen obrotu (USD)
Obliczamy całkowity 30-dniowy wolumen wszystkich transakcji terminowych w BTC według ceny BTC/USD. Co 24 godziny przeliczamy całkowity wolumen na USD zgodnie ze średnią ceną, która jest połową sumy cen otwarcia i zamknięcia. Rozliczamy to codziennie o 16:00 UTC.
Powiedzmy, że w ciągu ostatnich 30 dni handlowano kontraktami terminowymi na kryptowaluty BTC, ETH i ETC. Przeliczymy Twój wolumen obrotu na ekwiwalent BTC zgodnie z kursem BTC/USD, a następnie przeliczymy na USD zgodnie ze średnią ceną. Następnie rozliczymy wolumen o 16:00 UTC.
30-dniowy wolumen obrotu (USD)
Obliczamy całkowity 30-dniowy wolumen wszystkich opcji w BTC według ceny BTC/USD. Co 24 godziny przeliczamy całkowity wolumen na USD zgodnie ze średnią ceną, która jest połową sumy cen otwarcia i zamknięcia. Rozliczamy to codziennie o 16:00 UTC. Powiedzmy, że handlowano opcjami BTC i ETH w ciągu ostatnich 30 dni. Przeliczymy Twój wolumen obrotu na ekwiwalent BTC zgodnie z kursem BTC/USD, a następnie przeliczymy na USD zgodnie ze średnią ceną. Następnie rozliczymy wolumen o 16:00 UTC.
Twórcy i biorcy
Zlecenie ekspresowe to zlecenie z limitem czasu, które trafia do księgi zleceń, zanim będzie mogło być przedmiotem obrotu na rynku. Na przykład, jeśli aktualna najniższa cena kupna BTC wynosi 1000 USDT i utworzysz zlecenie twórcy z ceną 9,99 USDT, to zlecenie nie może zostać zrealizowane natychmiast. Następnie wejdzie do księgi zleceń, dopóki ktoś jej nie wypełni. Po wypełnieniu masz obowiązek uiszczenia opłaty twórcy, a biorca uiści opłatę biorcy. I odwrotnie, musisz uiścić opłatę biorcy, gdy Twoje zlecenie kupna z limitem zostanie zrealizowane pomyślnie.
Twórcy i biorcy
Zlecenie ekspresowe to zlecenie z limitem czasu, które trafia do księgi zleceń, zanim będzie mogło być przedmiotem obrotu na rynku. Na przykład, jeśli aktualna najniższa cena kupna BTC wynosi 1000 USDT i utworzysz zlecenie twórcy z ceną 9,99 USDT, to zlecenie nie może zostać zrealizowane natychmiast. Następnie wejdzie do księgi zleceń, dopóki ktoś jej nie wypełni. Po wypełnieniu musisz uiścić opłatę twórcy, a inny użytkownik uiści opłatę biorcy. Opłata końcowa nie może przekroczyć 12,5% premii opcyjnej.
Obliczanie opłat twórcy i biorcy:
Opłata twórcy = Min. (stawka prowizji twórcy * mnożnik kontraktu * liczba kontraktów, cena opcji * mnożnik kontraktu * liczba kontraktów * 12,5%)
Opłata biorcy = Min. (stawka prowizji biorcy * mnożnik kontraktu * liczba kontraktów, cena opcji * mnożnik kontraktu * liczba kontraktów * 12,5%)
Opłata rozliczeniowa
Opłata rozliczeniowa dla kontraktów terminowych wynosi 0,03% dla wszystkich użytkowników niezależnie od poziomów.
Opłata za przymusową likwidację
Przymusowa opłata likwidacyjna dla kontraktów terminowych jest obliczana zgodnie z opłatą biorcy dla bieżącego poziomu użytkownika.
Opłata za wykonanie opcji
Opłata za wykonanie opcji wynosi 0,03% dla wszystkich użytkowników, niezależnie od poziomów. Opłata za pojedynczy kontrakt nie przekroczy 12,5% zysku z wykonania. Opcje 1-dniowe i 2-dniowe nie mają opłaty za wykonanie. Niewykonane opcje również są bezpłatne.
Zamknięcie pozycji i wymuszone opłaty likwidacyjne
Opłata za opcje za zamknięcie pozycji jest obliczana zgodnie z opłatą twórcy/biorcy na Twoim obecnym poziomie. Opłata za przymusową likwidację jest oparta na opłacie biorcy 1 poziomu. Więcej informacji na temat opłat za opcje znajdziesz w Przewodniku po opcjach.
Tylko użytkownicy krótkich pozycji zostaną obciążeni karą za zamknięcie pozycji. Kara wynosi 0,03% dla tych użytkowników, niezależnie od poziomów. Opłata karna zostanie doliczona do funduszu ubezpieczeniowego w momencie rozliczenia.
Zarówno zamknięcie pozycji, jak i opłaty za przymusową likwidację nie przekroczą 12,5% opłaty za opcje.
Dzienny limit wypłat (BTC)
24-godzinny limit wypłat to maksymalna ilość kryptowalut, którą możesz wypłacić w ciągu 24 godzin, w ekwiwalencie BTC. Jeśli chcesz zwiększyć swój limit, skontaktuj się z pomocą techniczną OKX.
Na przykład. Twój 24-godzinny limit wypłat wynosi 300 BTC. Po wypłacie 250 BTC, ekwiwalentu 25 BTC w OMG i ekwiwalentu 15 BTC w XUC, limit będzie wynosił 10 BTC do wypłaty w ciągu 24 godzin. Jeśli chcesz wypłacić równowartość 20 BTC w XRP, która przekracza limit 10 BTC, możesz wypłacić do następnego dnia. Alternatywnie możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta, aby wstępnie zwiększyć swój limit.
24-godzinny limit wypłat jest inny w zależności od różnych poziomów PSK. Dla poziomu 1 PSK limit wynosi ≤ 200 BTC. Dla poziomu 2 PSK limit wynosi ≤ 500 BTC.
Zwykli użytkownicyUżytkownicy VIP
Kryptowaluta
USDT
BTC
ETH
OKB
LTC
DOT
ADA
BCH
TRX
XRP
LINK
EOS
ETC
UNI
XEM
1INCH
AAVE
AGLD
AKITA
ALGO
ALPHA
ANT
APE
API3
ASTR
ATOM
AVAX
AXS
BABYDOGE
BADGER
BAL
BAND
BAT
BICO
BNT
BSV
BTM
BTT
BZZ
CELO
CELR
CFX
CHZ
CLV
COMP
CONV
CQT
CRO
CRV
CSPR
CVC
DASH
DOGE
DOME
DORA
DYDX
EFI
EGLD
ELF
ENJ
ENS
FIL
FITFI
FLM
FLOW
FTM
GALA
GLMR
GMT
GODS
GRT
HBAR
HC
ICP
IMX
IOST
IOTA
JST
KAR
KISHU
KNC
KSM
LAMB
LAT
LON
LOOKS
LPT
LRC
MANA
MASK
MATIC
MINA
MKR
NAS
NEAR
NEO
NFT
NYM
OMG
ONT
PEOPLE
PERP
QTUM
REN
RSR
RSS3
RVN
SAND
SC
SHIB
SKL
SLP
SNT
SNX
SOL
SOS
SRM
STARL
STORJ
SUSHI
SWRV
THETA
TORN
TRB
UMA
UMEE
VSYS
WAVES
WNCG
WNXM
XCH
XLM
XMR
XTZ
YFI
YFII
YGG
ZEC
ZEN
ZIL
ZRX
Podstawowe
Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5
Annual Percentage Rate/Maks. pożyczkaAnnual Percentage Rate/Maks. pożyczka1xAnnual Percentage Rate/Maks. pożyczka2xAnnual Percentage Rate/Maks. pożyczka3xAnnual Percentage Rate/Maks. pożyczka4xAnnual Percentage Rate/Maks. pożyczka5x
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%201.00%201.00%401.00%601.00%801.00%100
1.00%2001.00%2001.00%4001.00%6001.00%8001.00%1,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
9.50%4,0009.50%4,0009.50%8,0009.50%12,0009.50%16,0009.50%20,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%1,250,0001.00%1,250,0001.00%2,500,0001.00%3,750,0001.00%5,000,0001.00%6,250,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
3.00%40,0003.00%40,0003.00%80,0003.00%120,0003.00%160,0003.00%200,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%5,0001.00%5,0001.00%10,0001.00%15,0001.00%20,0001.00%25,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%55,0001.00%55,0001.00%110,0001.00%165,0001.00%220,0001.00%275,000
1.00%12,000,000,0001.00%12,000,000,0001.00%24,000,000,0001.00%36,000,000,0001.00%48,000,000,0001.00%60,000,000,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%26,0001.00%26,0001.00%52,0001.00%78,0001.00%104,0001.00%130,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%770,0001.00%770,0001.00%1,540,0001.00%2,310,0001.00%3,080,0001.00%3,850,000
19.00%4,00019.00%4,00019.00%8,00019.00%12,00019.00%16,00019.00%20,000
6.00%10,0006.00%10,0006.00%20,0006.00%30,0006.00%40,0006.00%50,000
365.00%800365.00%800365.00%1,600365.00%2,400365.00%3,200365.00%4,000
1.00%400,000,000,0001.00%400,000,000,0001.00%800,000,000,0001.00%1,200,000,000,0001.00%1,600,000,000,0001.00%2,000,000,000,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
3.00%2003.00%2003.00%4003.00%6003.00%8003.00%1,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
5.00%20,0005.00%20,0005.00%40,0005.00%60,0005.00%80,0005.00%100,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
2.00%200,000,000,0002.00%200,000,000,0002.00%400,000,000,0002.00%600,000,000,0002.00%800,000,000,0002.00%1,000,000,000,000
1.00%32,0001.00%32,0001.00%64,0001.00%96,0001.00%128,0001.00%160,000
1.00%60,0001.00%60,0001.00%120,0001.00%180,0001.00%240,0001.00%300,000
1.00%300,0001.00%300,0001.00%600,0001.00%900,0001.00%1,200,0001.00%1,500,000
1.00%800,0001.00%800,0001.00%1,600,0001.00%2,400,0001.00%3,200,0001.00%4,000,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
1.00%1001.00%1001.00%2001.00%3001.00%4001.00%500
1.00%560,0001.00%560,0001.00%1,120,0001.00%1,680,0001.00%2,240,0001.00%2,800,000
1.00%150,0001.00%150,0001.00%300,0001.00%450,0001.00%600,0001.00%750,000
1.00%500,0001.00%500,0001.00%1,000,0001.00%1,500,0001.00%2,000,0001.00%2,500,000
4.00%75,0004.00%75,0004.00%150,0004.00%225,0004.00%300,0004.00%375,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
36.50%200,00036.50%200,00036.50%400,00036.50%600,00036.50%800,00036.50%1,000,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%50,000,0001.00%50,000,0001.00%100,000,0001.00%150,000,0001.00%200,000,0001.00%250,000,000
1.00%6,0001.00%6,0001.00%12,0001.00%18,0001.00%24,0001.00%30,000
36.00%40,00036.00%40,00036.00%80,00036.00%120,00036.00%160,00036.00%200,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%23,0001.00%23,0001.00%46,0001.00%69,0001.00%92,0001.00%115,000
1.00%6001.00%6001.00%1,2001.00%1,8001.00%2,4001.00%3,000
1.00%2,700,0001.00%2,700,0001.00%5,400,0001.00%8,100,0001.00%10,800,0001.00%13,500,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%180,0001.00%180,0001.00%360,0001.00%540,0001.00%720,0001.00%900,000
1.00%600,0001.00%600,0001.00%1,200,0001.00%1,800,0001.00%2,400,0001.00%3,000,000
10.00%86,00010.00%86,00010.00%172,00010.00%258,00010.00%344,00010.00%430,000
6.00%140,0006.00%140,0006.00%280,0006.00%420,0006.00%560,0006.00%700,000
1.00%295,0001.00%295,0001.00%590,0001.00%885,0001.00%1,180,0001.00%1,475,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%246,8001.00%246,8001.00%493,6001.00%740,4001.00%987,2001.00%1,234,000
1.00%2,000,0001.00%2,000,0001.00%4,000,0001.00%6,000,0001.00%8,000,0001.00%10,000,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%18,5001.00%18,5001.00%37,0001.00%55,5001.00%74,0001.00%92,500
1.00%305,000,000,0001.00%305,000,000,0001.00%610,000,000,0001.00%915,000,000,0001.00%1,220,000,000,0001.00%1,525,000,000,000
15.00%200,00015.00%200,00015.00%400,00015.00%600,00015.00%800,00015.00%1,000,000
36.50%20036.50%20036.50%40036.50%60036.50%80036.50%1,000
1.00%500,0001.00%500,0001.00%1,000,0001.00%1,500,0001.00%2,000,0001.00%2,500,000
36.00%300,00036.00%300,00036.00%600,00036.00%900,00036.00%1,200,00036.00%1,500,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%85,0001.00%85,0001.00%170,0001.00%255,0001.00%340,0001.00%425,000
1.00%6,0001.00%6,0001.00%12,0001.00%18,0001.00%24,0001.00%30,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%12,0001.00%12,0001.00%24,0001.00%36,0001.00%48,0001.00%60,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%2,000,0001.00%2,000,0001.00%4,000,0001.00%6,000,0001.00%8,000,0001.00%10,000,000
3.00%30,0003.00%30,0003.00%60,0003.00%90,0003.00%120,0003.00%150,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%13,250,000,0001.00%13,250,000,0001.00%26,500,000,0001.00%39,750,000,0001.00%53,000,000,0001.00%66,250,000,000
1.00%600,0001.00%600,0001.00%1,200,0001.00%1,800,0001.00%2,400,0001.00%3,000,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
36.50%40,00036.50%40,00036.50%80,00036.50%120,00036.50%160,00036.50%200,000
1.00%3,000,0001.00%3,000,0001.00%6,000,0001.00%9,000,0001.00%12,000,0001.00%15,000,000
365.00%3,000365.00%3,000365.00%6,000365.00%9,000365.00%12,000365.00%15,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
36.50%200,00036.50%200,00036.50%400,00036.50%600,00036.50%800,00036.50%1,000,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
100.00%350,000100.00%350,000100.00%700,000100.00%1,050,000100.00%1,400,000100.00%1,750,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%350,0001.00%350,0001.00%700,0001.00%1,050,0001.00%1,400,0001.00%1,750,000
1.00%3,600,0001.00%3,600,0001.00%7,200,0001.00%10,800,0001.00%14,400,0001.00%18,000,000
1.00%10,000,000,0001.00%10,000,000,0001.00%20,000,000,0001.00%30,000,000,0001.00%40,000,000,0001.00%50,000,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
365.00%1,500,000365.00%1,500,000365.00%3,000,000365.00%4,500,000365.00%6,000,000365.00%7,500,000
1.00%20,000,0001.00%20,000,0001.00%40,000,0001.00%60,000,0001.00%80,000,0001.00%100,000,000
20.00%100,00020.00%100,00020.00%200,00020.00%300,00020.00%400,00020.00%500,000
10.00%40,00010.00%40,00010.00%80,00010.00%120,00010.00%160,00010.00%200,000
105.00%180,000,000,000105.00%180,000,000,000105.00%360,000,000,000105.00%540,000,000,000105.00%720,000,000,000105.00%900,000,000,000
30.00%200,00030.00%200,00030.00%400,00030.00%600,00030.00%800,00030.00%1,000,000
1.00%43,000,000,0001.00%43,000,000,0001.00%86,000,000,0001.00%129,000,000,0001.00%172,000,000,0001.00%215,000,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
1.00%37,5001.00%37,5001.00%75,0001.00%112,5001.00%150,0001.00%187,500
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
36.50%1,00036.50%1,00036.50%2,00036.50%3,00036.50%4,00036.50%5,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
1.00%1,300,0001.00%1,300,0001.00%2,600,0001.00%3,900,0001.00%5,200,0001.00%6,500,000
36.50%10,000,00036.50%10,000,00036.50%20,000,00036.50%30,000,00036.50%40,000,00036.50%50,000,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%75,0001.00%75,0001.00%150,0001.00%225,0001.00%300,0001.00%375,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
35.00%10,00035.00%10,00035.00%20,00035.00%30,00035.00%40,00035.00%50,000
36.50%136.50%136.50%236.50%336.50%436.50%5
36.50%1036.50%1036.50%2036.50%3036.50%4036.50%50
36.50%90,00036.50%90,00036.50%180,00036.50%270,00036.50%360,00036.50%450,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
36.50%400,00036.50%400,00036.50%800,00036.50%1,200,00036.50%1,600,00036.50%2,000,000

Powyższa tabela dotyczy limitu pożyczek na koncie ujednoliconym. Limit pożyczek konta Classic wynosi 100% limitu konta ujednoliconego.

Maksymalna kwota pożyczki na zabezpieczenie

Maksymalna kwota, jaką możesz pożyczyć, zależy od trzech czynników: salda depozytowego rachunku zabezpieczającego, konta głównego i współczynnika marży pozycji. Dowiedz się więcej o zasadach i poziomach depozytu zabezpieczającego:poziomy pozycji zabezpieczenia pożyczki

Oto przykład:

1. Alicja ma 600 000 USDT do handlu BTC/USDT. Dźwignia 3x pozwala jej pożyczyć o 1200000 USDT więcej. Ze względu na limit pożyczek maksymalna kwota, jaką Alicja może pożyczyć, wynosi 1 000 000 USDT.

2. Piotr ma 200 000 USDT do handlu BTC/USDT. Dźwignia 3x pozwala mu pożyczyć o 400 000 USDT więcej, ponieważ kwota ta nie przekracza limitu pożyczki.

Należy pamiętać, że indywidualny maksymalny limit pożyczki różni się w zależności od par walutowych. Nawet jeśli pożyczono 1000000 USDT na handel BTC/USDT, nadal można pożyczyć dodatkowe 500000 USDT na transakcje XRP/USDT. Aby zminimalizować ryzyko, przy obliczaniu limitu bierzemy również pod uwagę inne czynniki. Ostateczną kwotę można znaleźć na stronie handlu z marżą.