28 czerwca 2023, godz. 04:00, do 3 lipca 2023, godz. 15:59 UTC

Ekskluzywnie: Handluj i wygraj bon kontraktowy o wartości 5 USDT!

Dołącz do wydarzenia klikając poniższy przycisk „Dołącz teraz”! To wydarzenie jest dostępne tylko dla zaproszonych użytkowników. Zarejestruj się i wykonaj pojedynczą transakcję o wartości co najmniej 50 USDT, aby wygrać bon kontraktowy o wartości 5 USDT.

Flag Person Banner image
Jak wziąć udział:
Card profile user verify
Krok 1: Zarejestruj się

Kliknij powyższy przycisk „Dołącz teraz”, aby wziąć udział w tym ekskluzywnym wydarzeniu.

Card icon earn
Krok 2: Wykonaj transakcję

Zrealizuj transakcję na rynku spot lub terminowym o wartości co najmniej 50 USDT w pojedynczej transakcji w okresie wydarzenia.

Nagroda w formie karty
Krok 3: Otrzymaj nagrodę

Zarejestrowani użytkownicy, którzy ukończyli krok 2, będą uprawnieni do otrzymania nagrody w wysokości 5 USDT do dnia 10 lipca 2023 r., godz. 04:00 UTC.

Regulamin

 1. Wydarzenie będzie trwać od 28 czerwca 2023 r., godz. 04:00 UTC, do 3 lipca 2023 r., godz. 15:59 UTC („Okres wydarzenia”).

 2. Aby kwalifikować się do otrzymania nagrody, użytkownik musi spełniać następujące kryteria:

  1. Użytkownik musi zarejestrować się na wydarzenie, klikając powyższy przycisk „Dołącz teraz”. Gdy użytkownik pomyślnie zarejestruje się na wydarzenie, status przycisku zmieni się na „Dołączono”. Należy pamiętać, że tylko zaproszeni użytkownicy będą mogli zarejestrować się na wydarzenie.

  2. Użytkownik musi wykonać jedną z następujących czynności w okresie wydarzenia:

   1. Pojedyncza transakcja na rynku spot o wartości co najmniej 50 USDT lub

   2. Pojedyncza transakcja na rynku terminowym o wartości co najmniej 50 USDT.

 3. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu okresu wydarzenia.

 4. Bony kontraktowe będą ważne przez 30 dni od daty wystawienia.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy z następujących krajów (na podstawie informacji KYC) nie mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu: Kuba, Iran, Korea Północna, Krym, Malezja, Singapur, Syria, Stany Zjednoczone, w tym wszystkie terytoria Stanów Zjednoczonych, takie jak Portoryko, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (St. Croix, St. John i St. Thomas), Bahamy, Kanada, Bangladesz, Boliwia, Donieck, Ługańsk, Malta i Wielka Brytania.

 6. Transakcje, które zostały objęte innymi nagrodami, promocjami lub korzyściami na platformie OKX, nie będą zaliczane do tego wydarzenia, w tym między innymi transakcje przy użyciu kart cashback, bonów kontraktowych, wolnych od opłat USDC.

 7. Tego wydarzenia nie należy traktować jako oferty kupna, sprzedaży lub posiadania aktywów cyfrowych. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny, wiążą się z wysokim ryzykiem, mogą podlegać znacznym wahaniom, a nawet stać się bezwartościowe. Twoje aktywa w OKX nie są objęte ubezpieczeniem od potencjalnych strat, ani nie podlegają ustawowej ochronie. Historyczne zwroty nie są wskaźnikiem przyszłych zwrotów. OKX nie gwarantuje spłaty kapitału lub odsetek. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów. Należy dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest odpowiednie w Twojej sytuacji finansowej. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności należy skonsultować się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.

 8. Każdy użytkownik, który uczestniczy w tym wydarzeniu, musi dokonać oceny własnej tolerancji ryzyka i sytuacji finansowej przed rozpoczęciem handlu na giełdzie OKX. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Mogą obowiązywać lokalne przepisy podatkowe dotyczące transakcji obejmujących kryptowaluty.

 9. Należy pamiętać, że wartość nagrody może ulec zmianom i może nie być równa wartości w momencie, gdy odbiorca ma możliwość wypłaty ze względu na wahania rynkowe. Ceny aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów, mogą ulegać wahaniom w dowolnym momencie. Ze względu na taką zmienność cen, użytkownik może zwiększyć lub stracić wartość swoich aktywów w dowolnym momencie.

 10. Wszelkie obowiązujące podatki oraz dodatkowe opłaty i wydatki, w tym koszty połączenia, instalacji i/lub usług, związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, są wyłączną odpowiedzialnością odbiorcy nagrody.

 11. OKX zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego użytkownika, który angażuje się w nieuczciwe lub niewłaściwe działania podczas wydarzenia, w tym masowe rejestrowanie kont w celu uzyskania dodatkowych bonusów i wszelkie inne działania niezgodne z prawem, oszukańcze lub szkodliwe.

 12. OKX zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnego użytkownika z wydarzenia i/lub odwołania wydarzenia bez uprzedzenia.

 13. OKX zastrzega sobie prawo do interpretacji zasad i warunków tego wydarzenia według własnego uznania i zastrzega sobie prawo do ich zmiany lub modyfikacji w dowolnym momencie.

 14. Zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług OKX, aby uzyskać więcej informacji.

 15. OKX nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia techniczne, graficzne, typograficzne lub redakcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.okx.com © 2023 OKX. Wszystkie prawa zastrzeżone.