SpotHarga rata-rata
KSM/USDT
79.71
Harga transaksi terakhir (USDT)
-1.46%
Perubahan 24 jam
79.77
Harga rata-rata (USDT)
88.47
24 jam tinggi (USDT)
68.50
24 jam rendah (USDT)
86,504
Vol 24 jam (KSM)
--
24j nosional
KSM/USDT
 • Garis(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1J
 • 2J
 • 4J
 • 6J
 • 12J
 • 1H
 • 2H
 • 3H
 • 5H
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Harga Terakhir
  • Harga Indeks
  • Mark Price
  OriginalTradingViewKedalaman
  - 79.77