Splátky kryptoměnyNOVÉ

Aktivní objednávky
Historie
Nejčastější dotazy
Jak OKX určuje APR pro program Splátky kryptoměny?
APR je založeno na hodinové flexibilní úrokové míře USDT.Úrok se vypočítává každou hodinu. Hodinový úrok = (vypůjčená jistina + naběhlé úroky) × aktuální úroková míra.Další informace viz . Úrok dosažený v minulosti není zárukou úroku v budoucnu.
Zastavená částka versus cílová částka
Vaše zastavená částka je částka kryptoměny, kterou jste složili jako zástavu, a cílová částka je částka kryptoměny, které chcete dosáhnout. Zastavená částka je vždy polovina cílové částky.
Kolik kryptoměny si můžu vypůjčit?
Můžete si vypůjčit až 10 BTC nebo 30 ETH a musíte si vypůjčit minimálně 0,0001 BTC nebo 0,01 ETH.
Jakou kryptoměnu si můžu koupit v rámci programu Splátky kryptoměny?
Program Splátky kryptoměny aktuálně nabízí BTC a ETH.
Jak můžu hradit své měsíční splátky?
Můžete zaplatit přechodem na stránku Aktivní objednávky a stisknutím tlačítka Zaplatit.
Jak se počítá cena likvidace?
Cena likvidace = celková splátka [udržovací úroveň marže + 1] / cílová částka * 1,002Udržovací úroveň marže: v závislosti na celkové splátce v závislosti na celkové splátce
Co se stane, když zmeškám platbu?
V programu Splátky kryptoměny se neúčtují poplatky za zpoždění. Pokud zmeškáte platbu, můžete svou jistinu a splátky po splatnosti uhradit v intervalu další splátky. Pokud zmeškáte datum poslední splátky, můžete platby po splatnosti uhradit kdykoli a obdržíte celou cílovou částku za předpokladu, že vaše kryptoměna nedosáhne ceny likvidace.
Umožňuje program Splátky kryptoměny předčasné splacení?
Možnost předčasných měsíčních splátek není k dispozici. Přesto však můžete kdykoli splatit všechny své zbývající splátky.
Kolik objednávek si v programu Splátky kryptoměny můžu zaregistrovat?
Aktuálně má každý zákazník nárok na 100 objednávek v programu Splátky kryptoměny, pokud dodrží závazné pokyny. Období objednávek můžou být 3, 6 nebo 12 měsíců.
Kdy si můžu svou kryptoměnu vybrat?
Po dokončení plánu splátek budou vaše zástava a kryptoměna uvolněny na váš účet pro financování, a to 10 minut po času poslední splátky.
Jak se počítá celková částka splátky?
Celková částka splátky se počítá vynásobením vypůjčené částky aktuální cenou kryptoměny. Tato částka zůstane pevně daná během celého splátkového rozpisu. Jen na jeho konci s částkou splátky zaplatíte i úrok.