Poplatek za obchodováníTržní sazba

Naše poplatky za obchodování se pro běžné a VIP uživatele liší. Běžní uživatelé jsou rozděleni do úrovní podle jejich celkové držby OKB, zatímco VIP uživatelé jsou rozděleni do kategorií podle 30denních objemů obchodování a denních zůstatků aktiv. Úrovně se každodenně aktualizují.

If users meet the conditions of different fee tiers in terms of spot trading volume, total trading volume of futures and perpetual contracts (USDT-margined and crypto-margined), options trading volume and total assets, they will enjoy the fee discount of the highest fee tier. For example, if a user's 30-day spot trading volume is 20,000,000 USD (VIP 2); his 30-day total trading volume of futures and perpetual contracts (USDT-margined and crypto-margined) is 200,000,000 USD (VIP 3); his 30-day options trading volume is 5,000,000 USD (VIP 1); and his total assets as of today is 5,000,000 USD (VIP 4), he will enjoy fee discounts in all markets as a VIP 4 user.

Spot
Futures & Perp
Opce
Běžní uživatelé
Úroveň
Lv 1
Lv 2
Lv 3
Lv 4
Lv 5
Celkový objem držených OKB coinů
< 500
≥ 500
≥ 1,000
≥ 1,500
≥ 2,000
Asset (USD)
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
or
/
/
/
/
/
30denní objem obchodování (USD)
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
Poplatek pro makery
0.080%
0.075%
0.070%
0.065%
0.060%
Poplatek pro takery
0.100%
0.095%
0.090%
0.085%
0.080%
24h limit pro výběr (BTC)
500
500
500
500
500
VIP uživatelé
Úroveň
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Asset (USD)
≥ 100,000
≥ 500,000
≥ 2,000,000
≥ 5,000,000
--
--
--
--
or
/
/
/
/
/
/
/
/
30denní objem obchodování (USD)
≥ 10,000,000
≥ 20,000,000
≥ 50,000,000
≥ 100,000,000
≥ 200,000,000
≥ 500,000,000
≥ 1,000,000,000
≥ 10,000,000,000
Poplatek pro makery
0.060%
0.050%
0.030%
0.020%
0.000%
-0.002%
-0.005%
-0.005%
Poplatek pro takery
0.080%
0.070%
0.060%
0.050%
0.040%
0.030%
0.025%
0.020%
24h limit pro výběr (BTC)
600
800
1,000
1,200
1,500
1,800
2,000
2,000

30denní objem obchodování (BTC) představuje celkový objem obchodování pro odpovídající trh

Celkový objem držených OKB coinů
Celkově držený objem OKB je celkové množství OKB, které máte na svém hlavním účtu i podúčtech. Včetně spotových a maržových účtů (OKB v úsporách nejsou zahrnuty).
Hlavní účet a podúčty
Úroveň vašeho hlavního účtu se určuje podle 30denního objemu obchodování a denního zůstatku aktiv všech hlavních účtů a podúčtů. Výše poplatku vašeho hlavního účtu je na podúčty aplikovány v 10:00 UTC po vytvoření podúčtu.
30denní objem obchodování (USD)
Transakce jsou zaznamenány v ekvivalentech BTC podle ceny v době obchodování. Každých 24 hodin přepočítáme v 16:00 UTC váš celkový objem obchodování na USD podle průměrné ceny (= [zavírací cena + otevírací cena]/2). Například jste obchodovali OMG, XUC, BTC, LTC a BCH v posledních 30 dnech. Každou transakci jsme zaznamenali v ekvivalentech BTC v okamžiku každého obchodu. V 16:00 UTC vypočítáme váš celkový objem obchodování v posledních 30 dnech a převedeme ho podle průměrné denní ceny na USD.
U spotových trhů účtujeme poplatky za obchodování v základních měnách. Pokud budete například obchodovat měnový pár BTC/USDT, budeme poplatky za obchodování účtovat v BTC. Pokud ale budete obchodovat USDT/BTC, budeme poplatky účtovat v USDT.
Můžete od nás také získat slevy na poplatcích. Jsou vypláceny ve stejných měnách, v jakých se účtují poplatky za obchodování. Pokud například obchodujete BTC/USDT a zadáte prodejní objednávku na prodej BTC, můžete získat slevu z poplatku za obchodování v BTC. Pokud jiný uživatel zadá nákupní objednávku na nákup BTC a vy ji vyřídíte, můžete získat slevu v USDT, protože za tuto objednávku platí poplatky za obchodování v USDT jiný uživatel.
Total asset balance
Každý den v 16:00 UTC pořídíme snímek všech aktiv uživatele v kryptoměnách a převedeme hodnotu do USDT a pak do BTC na základě průměrné denní ceny BTC/USDT (střední cena BTC/USDT = [otevírací cena + zavírací cena]/2).
Snímky aktiv zahrnují klasické účty (spotové a maržové účty a také účty futures, perpetuálních swapů a opcí), obchodní účet (sjednocený účet), účtech pro financování ztrát a finanční účet. Aktiva vypůjčená na finanční páku nebo půjčku jsou vyloučena.
30denní objem obchodování (USD)
Celkový 30denní objem všech vašich obchodů s futures v BTC vypočítáme podle ceny BTC/USD. Každých 24 hodin přepočítáme celkový objem na USD podle průměrné ceny, která se rovná součtu otevírací a zavírací ceny vydělenému dvěma. Vypořádání provádíme denně v 16:00 UTC.
Řekněme, že jste v posledních 30 dnech obchodovali futures na marži pomocí kryptoměn BTC, ETH a ETC. Váš objem obchodování převedeme na ekvivalent v BTC podle kurzu BTC/USD a potom ho podle průměrné ceny převedeme na USD. Objem pak vypořádáme v 16:00 UTC.
30denní objem obchodování (USD)
Celkový 30denní objem všech vašich obchodů s opcemi v BTC vypočítáme podle ceny BTC/USD. Každých 24 hodin přepočítáme celkový objem na USD podle průměrné ceny, která se rovná součtu otevírací a zavírací ceny vydělenému dvěma. Vypořádání provádíme denně v 16:00 UTC. Řekněme, že jste v posledních 30 dnech obchodovali s opcemi na BTC a ETH. Váš objem obchodování převedeme na ekvivalent v BTC podle kurzu BTC/USD a potom ho podle průměrné ceny převedeme na USD. Objem pak vypořádáme v 16:00 UTC.
Makeři a takeři
Příkaz maker order představuje příkaz limit order, který se zadá do objednávkové knihy, a teprve potom může být obchodován na trhu. Pokud je například aktuální nejnižší poptávková cena BTC 1000 USDT a vy vytvoříte objednávku s nabídkovou cenou 999 USDT, nemůže být tato objednávka vyřízena okamžitě. Pak vstoupí do objednávkové knihy, dokud jej někdo nevyplní. Po vyřízení objednávky musíte zaplatit poplatek pro makery a taker zaplatí poplatek pro takery. A naopak vy musíte zaplatit poplatek pro takery, když se úspěšně zobchoduje váš poptávkový příkaz limit order.
Makeři a takeři
Příkaz maker order představuje příkaz limit order, který se zadá do objednávkové knihy, a teprve potom může být obchodován na trhu. Pokud je například aktuální nejnižší poptávková cena BTC 1000 USDT a vy vytvoříte objednávku s nabídkovou cenou 999 USDT, nemůže být tato objednávka vyřízena okamžitě. Pak vstoupí do objednávkové knihy, dokud jej někdo nevyplní. Po vyřízení objednávky musíte zaplatit poplatek pro makery a druhý uživatel zaplatí poplatek pro takery. Konečný poplatek nesmí překročit 12,5 % opční prémie.
Výpočet poplatků pro makery a takery:
Poplatek pro makery = Min. (výše poplatku pro makery * multiplikátor kontraktu * počet kontraktů, cena opcí * multiplikátor kontraktu * počet kontraktů * 12,5 %)
Poplatek pro takery = Min. (výše poplatku pro takery * multiplikátor kontraktu * počet kontraktů, cena opcí * multiplikátor kontraktu * počet kontraktů * 12,5 %)
Poplatek za vypořádání
Poplatek za vypořádání futures kontraktů je 0,03 % pro všechny uživatele bez ohledu na úrovně.
Poplatek za vynucenou likvidaci
Poplatek za vynucenou likvidaci futures se vypočítá podle poplatku pro takery na aktuální úrovni uživatele.
Poplatek za uplatnění opce
Poplatek za uplatnění je u opcí 0,03 % pro všechny uživatele bez ohledu na úrovně. Tento poplatek za jediný kontrakt nepřekročí 12,5 % zisku při vyřízení. Na jednodenní a dvoudenní opce se poplatek za uplatnění nevztahuje. Bez poplatku jsou i opce, které nebyly uplatněny.
Poplatky za uzavření pozice a vynucenou likvidaci
Poplatek za uzavření pozice u opce je vypočten podle poplatku pro makery/takery vaší aktuální úrovně. Poplatek za vynucenou likvidaci je založen na poplatky pro takery na úrovni 1. Další informace o poplatcích u opcí najdete v průvodci opcemi.
Sankční poplatek při uzavření pozice bude vyúčtován jen uživatelům s krátkou pozicí. Ten činí 0,03 % pro tyto uživatele bez ohledu na jejich úroveň. Sankční poplatek se v okamžiku vypořádání přičítá do pojistného fondu.
Poplatky za uzavření pozice a vynucenou likvidaci v součtu nepřekročí 12,5 % poplatku u opce.
24h limit pro výběr (BTC)
24hodinový limit pro výběr je maximální částka v kryptoměně, kterou můžete vybrat během 24 hodin v ekvivalentu BTC. Pokud si budete chtít limit navýšit, kontaktujte prosím zákaznickou podporu OKX.
Například: Váš 24h limit pro výběr je 300 BTC. Po výběru 250 BTC, ekvivalentu 25 BTC v OMG a ekvivalentu 15 BTC v XUC vám bude zbývat limit 10 BTC pro výběr v průběhu 24 hodin. Chcete-li vybrat ekvivalent 20 BTC v XRP, který překračuje limit 10 BTC, můžete výběr provést do dalšího dne. Případně se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu a limit si zkusmo navýšit.
24h limit pro výběr se liší pro různé úrovně KYC. Pro KYC úroveň 1 je tento limit ≤ 200 BTC. Pro KYC úroveň 2 je tento limit ≤ 500 BTC.
Běžní uživateléVIP uživatelé
Krypto
USDT
BTC
ETH
OKB
LTC
DOT
ADA
BCH
TRX
XRP
LINK
EOS
ETC
UNI
XEM
1INCH
AAVE
AGLD
AKITA
ALGO
ALPHA
ANT
APE
API3
ASTR
ATOM
AVAX
AXS
BABYDOGE
BADGER
BAL
BAND
BAT
BICO
BNT
BSV
BTM
BTT
BZZ
CELO
CELR
CFX
CHZ
CLV
COMP
CONV
CQT
CRO
CRV
CSPR
CVC
DASH
DOGE
DOME
DORA
DYDX
EFI
EGLD
ELF
ENJ
ENS
FIL
FITFI
FLM
FLOW
FTM
GALA
GLMR
GMT
GODS
GRT
HBAR
HC
ICP
IMX
IOST
IOTA
JST
KAR
KISHU
KNC
KSM
LAMB
LAT
LON
LOOKS
LPT
LRC
MANA
MASK
MATIC
MINA
MKR
NAS
NEAR
NEO
NFT
NYM
OMG
ONT
PEOPLE
PERP
QTUM
REN
RSR
RSS3
RVN
SAND
SC
SHIB
SKL
SLP
SNT
SNX
SOL
SOS
SRM
STARL
STORJ
SUSHI
SWRV
THETA
TORN
TRB
UMA
UMEE
VSYS
WAVES
WNCG
WNXM
XCH
XLM
XMR
XTZ
YFI
YFII
YGG
ZEC
ZEN
ZIL
ZRX
Základní
Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5
Annual Percentage Rate/Max. výpůjčkaAnnual Percentage Rate/Max. výpůjčka1xAnnual Percentage Rate/Max. výpůjčka2xAnnual Percentage Rate/Max. výpůjčka3xAnnual Percentage Rate/Max. výpůjčka4xAnnual Percentage Rate/Max. výpůjčka5x
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%201.00%201.00%401.00%601.00%801.00%100
1.00%2001.00%2001.00%4001.00%6001.00%8001.00%1,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
9.50%4,0009.50%4,0009.50%8,0009.50%12,0009.50%16,0009.50%20,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%1,250,0001.00%1,250,0001.00%2,500,0001.00%3,750,0001.00%5,000,0001.00%6,250,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
3.00%40,0003.00%40,0003.00%80,0003.00%120,0003.00%160,0003.00%200,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%5,0001.00%5,0001.00%10,0001.00%15,0001.00%20,0001.00%25,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%55,0001.00%55,0001.00%110,0001.00%165,0001.00%220,0001.00%275,000
1.00%12,000,000,0001.00%12,000,000,0001.00%24,000,000,0001.00%36,000,000,0001.00%48,000,000,0001.00%60,000,000,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%26,0001.00%26,0001.00%52,0001.00%78,0001.00%104,0001.00%130,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%770,0001.00%770,0001.00%1,540,0001.00%2,310,0001.00%3,080,0001.00%3,850,000
19.00%4,00019.00%4,00019.00%8,00019.00%12,00019.00%16,00019.00%20,000
6.00%10,0006.00%10,0006.00%20,0006.00%30,0006.00%40,0006.00%50,000
365.00%800365.00%800365.00%1,600365.00%2,400365.00%3,200365.00%4,000
1.00%400,000,000,0001.00%400,000,000,0001.00%800,000,000,0001.00%1,200,000,000,0001.00%1,600,000,000,0001.00%2,000,000,000,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
3.00%2003.00%2003.00%4003.00%6003.00%8003.00%1,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
5.00%20,0005.00%20,0005.00%40,0005.00%60,0005.00%80,0005.00%100,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
2.00%200,000,000,0002.00%200,000,000,0002.00%400,000,000,0002.00%600,000,000,0002.00%800,000,000,0002.00%1,000,000,000,000
1.00%32,0001.00%32,0001.00%64,0001.00%96,0001.00%128,0001.00%160,000
1.00%60,0001.00%60,0001.00%120,0001.00%180,0001.00%240,0001.00%300,000
1.00%300,0001.00%300,0001.00%600,0001.00%900,0001.00%1,200,0001.00%1,500,000
1.00%800,0001.00%800,0001.00%1,600,0001.00%2,400,0001.00%3,200,0001.00%4,000,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
1.00%50,0001.00%50,0001.00%100,0001.00%150,0001.00%200,0001.00%250,000
1.00%1001.00%1001.00%2001.00%3001.00%4001.00%500
1.00%560,0001.00%560,0001.00%1,120,0001.00%1,680,0001.00%2,240,0001.00%2,800,000
1.00%150,0001.00%150,0001.00%300,0001.00%450,0001.00%600,0001.00%750,000
1.00%500,0001.00%500,0001.00%1,000,0001.00%1,500,0001.00%2,000,0001.00%2,500,000
4.00%75,0004.00%75,0004.00%150,0004.00%225,0004.00%300,0004.00%375,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
36.50%200,00036.50%200,00036.50%400,00036.50%600,00036.50%800,00036.50%1,000,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%50,000,0001.00%50,000,0001.00%100,000,0001.00%150,000,0001.00%200,000,0001.00%250,000,000
1.00%6,0001.00%6,0001.00%12,0001.00%18,0001.00%24,0001.00%30,000
36.00%40,00036.00%40,00036.00%80,00036.00%120,00036.00%160,00036.00%200,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%23,0001.00%23,0001.00%46,0001.00%69,0001.00%92,0001.00%115,000
1.00%6001.00%6001.00%1,2001.00%1,8001.00%2,4001.00%3,000
1.00%2,700,0001.00%2,700,0001.00%5,400,0001.00%8,100,0001.00%10,800,0001.00%13,500,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%180,0001.00%180,0001.00%360,0001.00%540,0001.00%720,0001.00%900,000
1.00%600,0001.00%600,0001.00%1,200,0001.00%1,800,0001.00%2,400,0001.00%3,000,000
10.00%86,00010.00%86,00010.00%172,00010.00%258,00010.00%344,00010.00%430,000
6.00%140,0006.00%140,0006.00%280,0006.00%420,0006.00%560,0006.00%700,000
1.00%295,0001.00%295,0001.00%590,0001.00%885,0001.00%1,180,0001.00%1,475,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%4,0001.00%4,0001.00%8,0001.00%12,0001.00%16,0001.00%20,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%246,8001.00%246,8001.00%493,6001.00%740,4001.00%987,2001.00%1,234,000
1.00%2,000,0001.00%2,000,0001.00%4,000,0001.00%6,000,0001.00%8,000,0001.00%10,000,000
1.00%100,0001.00%100,0001.00%200,0001.00%300,0001.00%400,0001.00%500,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%18,5001.00%18,5001.00%37,0001.00%55,5001.00%74,0001.00%92,500
1.00%305,000,000,0001.00%305,000,000,0001.00%610,000,000,0001.00%915,000,000,0001.00%1,220,000,000,0001.00%1,525,000,000,000
15.00%200,00015.00%200,00015.00%400,00015.00%600,00015.00%800,00015.00%1,000,000
36.50%20036.50%20036.50%40036.50%60036.50%80036.50%1,000
1.00%500,0001.00%500,0001.00%1,000,0001.00%1,500,0001.00%2,000,0001.00%2,500,000
36.00%300,00036.00%300,00036.00%600,00036.00%900,00036.00%1,200,00036.00%1,500,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%85,0001.00%85,0001.00%170,0001.00%255,0001.00%340,0001.00%425,000
1.00%6,0001.00%6,0001.00%12,0001.00%18,0001.00%24,0001.00%30,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%40,0001.00%40,0001.00%80,0001.00%120,0001.00%160,0001.00%200,000
1.00%12,0001.00%12,0001.00%24,0001.00%36,0001.00%48,0001.00%60,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%2,000,0001.00%2,000,0001.00%4,000,0001.00%6,000,0001.00%8,000,0001.00%10,000,000
3.00%30,0003.00%30,0003.00%60,0003.00%90,0003.00%120,0003.00%150,000
1.00%2,0001.00%2,0001.00%4,0001.00%6,0001.00%8,0001.00%10,000
1.00%13,250,000,0001.00%13,250,000,0001.00%26,500,000,0001.00%39,750,000,0001.00%53,000,000,0001.00%66,250,000,000
1.00%600,0001.00%600,0001.00%1,200,0001.00%1,800,0001.00%2,400,0001.00%3,000,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
36.50%40,00036.50%40,00036.50%80,00036.50%120,00036.50%160,00036.50%200,000
1.00%3,000,0001.00%3,000,0001.00%6,000,0001.00%9,000,0001.00%12,000,0001.00%15,000,000
365.00%3,000365.00%3,000365.00%6,000365.00%9,000365.00%12,000365.00%15,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
36.50%200,00036.50%200,00036.50%400,00036.50%600,00036.50%800,00036.50%1,000,000
1.00%400,0001.00%400,0001.00%800,0001.00%1,200,0001.00%1,600,0001.00%2,000,000
100.00%350,000100.00%350,000100.00%700,000100.00%1,050,000100.00%1,400,000100.00%1,750,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
1.00%350,0001.00%350,0001.00%700,0001.00%1,050,0001.00%1,400,0001.00%1,750,000
1.00%3,600,0001.00%3,600,0001.00%7,200,0001.00%10,800,0001.00%14,400,0001.00%18,000,000
1.00%10,000,000,0001.00%10,000,000,0001.00%20,000,000,0001.00%30,000,000,0001.00%40,000,000,0001.00%50,000,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
365.00%1,500,000365.00%1,500,000365.00%3,000,000365.00%4,500,000365.00%6,000,000365.00%7,500,000
1.00%20,000,0001.00%20,000,0001.00%40,000,0001.00%60,000,0001.00%80,000,0001.00%100,000,000
20.00%100,00020.00%100,00020.00%200,00020.00%300,00020.00%400,00020.00%500,000
10.00%40,00010.00%40,00010.00%80,00010.00%120,00010.00%160,00010.00%200,000
105.00%180,000,000,000105.00%180,000,000,000105.00%360,000,000,000105.00%540,000,000,000105.00%720,000,000,000105.00%900,000,000,000
30.00%200,00030.00%200,00030.00%400,00030.00%600,00030.00%800,00030.00%1,000,000
1.00%43,000,000,0001.00%43,000,000,0001.00%86,000,000,0001.00%129,000,000,0001.00%172,000,000,0001.00%215,000,000,000
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
1.00%37,5001.00%37,5001.00%75,0001.00%112,5001.00%150,0001.00%187,500
1.00%20,0001.00%20,0001.00%40,0001.00%60,0001.00%80,0001.00%100,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
36.50%1,00036.50%1,00036.50%2,00036.50%3,00036.50%4,00036.50%5,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
1.00%1,300,0001.00%1,300,0001.00%2,600,0001.00%3,900,0001.00%5,200,0001.00%6,500,000
36.50%10,000,00036.50%10,000,00036.50%20,000,00036.50%30,000,00036.50%40,000,00036.50%50,000,000
36.50%20,00036.50%20,00036.50%40,00036.50%60,00036.50%80,00036.50%100,000
1.00%75,0001.00%75,0001.00%150,0001.00%225,0001.00%300,0001.00%375,000
36.50%2,00036.50%2,00036.50%4,00036.50%6,00036.50%8,00036.50%10,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
1.00%200,0001.00%200,0001.00%400,0001.00%600,0001.00%800,0001.00%1,000,000
1.00%1,0001.00%1,0001.00%2,0001.00%3,0001.00%4,0001.00%5,000
35.00%10,00035.00%10,00035.00%20,00035.00%30,00035.00%40,00035.00%50,000
36.50%136.50%136.50%236.50%336.50%436.50%5
36.50%1036.50%1036.50%2036.50%3036.50%4036.50%50
36.50%90,00036.50%90,00036.50%180,00036.50%270,00036.50%360,00036.50%450,000
1.00%4001.00%4001.00%8001.00%1,2001.00%1,6001.00%2,000
1.00%10,0001.00%10,0001.00%20,0001.00%30,0001.00%40,0001.00%50,000
1.00%1,000,0001.00%1,000,0001.00%2,000,0001.00%3,000,0001.00%4,000,0001.00%5,000,000
36.50%400,00036.50%400,00036.50%800,00036.50%1,200,00036.50%1,600,00036.50%2,000,000

Výše uvedená tabulka se týká výpůjčního limitu sjednoceného účtu. Výpůjční limit u klasického účtu je 100 % limitu sjednoceného účtu (podíl USDT je 60 %).

Maximální výše maržové výpůjčky

Maximální částka, kterou si můžete vypůjčit, závisí na třech faktorech: na zůstatku vašeho maržového účtu, na vašem hlavním účtu a na pákovém efektu pozice. Další informace o pravidlech a úrovních marže:úrovně pozic maržových výpůjček

Uveďme si příklad:

1. Alice má 600 000 USDT pro obchodování BTC/USDT. Finanční páka 3x jí umožňuje vypůjčit si dalších 1 200 000 USDT. Vzhledem k výpůjčnímu limitu je maximální částka, kterou si Alice může vypůjčit, 1 000 000 USDT.

2. Bob má 200 000 USDT pro obchodování BTC/USDT. Finanční páka 3x mu umožňuje vypůjčit si dalších 400 000 USDT, protože tato částka nepřekračuje výpůjční limit.

Je třeba upozornit na to, že jednotlivé maximální výpůjční limity se liší podle obchodovatelných párů. I když jste si již vypůjčili 1 000 000 USDT na obchodování s BTC/USDT, stále si můžete vypůjčit dalších 500 000 USDT na obchodování s XRP/USDT. Abychom minimalizovali vaše rizika, zohledňujeme při výpočtu limitu i další faktory. Konečnou částku najdete na stránce maržového obchodování.