Od 28. června 2023 4:00 do 3. července 2023 15:59 UTC

Exkluzivně: Obchodujte a odměna v hodnotě 5 USDT bude vaše!

Zapojte se do akce kliknutím na tlačítko Zapojit se do akce níže! Tato akce je dostupná pouze pozvaným uživatelům. Zaregistrujte se, dokončete jediný obchod v hodnotě alespoň 50 USDT a získejte 5 USDT.

Flag Person Banner image
Jak se zúčastnit:
Card profile user verify
Krok 1: Registrace do aktivity

Klikněte na tlačítko Zapojit se do akce výše a zúčastněte se této exkluzivní akce.

Card icon earn
Krok 2: Dokončení obchodu

Dokončete v průběhu období akce spotový nebo perpetuální obchod v hodnotě alespoň 50 USDT v rámci jediné transakce.

Karta Odměny
Krok 3: Získání odměny

Registrovaní uživatelé, kteří splnili úkol v kroku 2 budou mít nárok na získání odměny v hodnotě 5 USDT do 10. července 2023 4:00 UTC.

Podmínky a ujednání

 1. Akce začne 28. června 2023 ve 4:00 UTC a bude trvat do 3. července 2023 15:59 UTC (dále jen jako „období akce“).

 2. Pro získání nároku na odměnu musí uživatel splnit tato kritéria:

  1. Zaregistrovat se do akce kliknutím na tlačítko Zapojit se do akce výše. Poté, co se uživatel úspěšně zaregistruje do akce, text tlačítka se změní na Účastním se. Pamatujte, že této akce se mohou zúčastnit pouze pozvaní uživatelé.

  2. Dokončit některý z následujících úkolů v průběhu období akce:

   1. Jediný obchod spotového obchodování v hodnotě alespoň 50 USDT nebo

   2. Jediný obchod perpetuálního obchodování v hodnotě alespoň 50 USDT.

 3. Odměny budou rozděleny do 5 pracovních dnů po skončení období akce.

 4. Podle současných platných zákonů a předpisů této aktivity slosování nemohou účastnit uživatelé z následujících zemí nebo regionů (podle informací z KYC): Kuba, Írán, Severní Korea, Krym, Malajsie, Singapur, Sýrie, USA, včetně všech území USA, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (Saint Croix, Svatý Jan a Svatý Tomáš), Bahamy, Kanada, Bangladéš, Bolívie, Doněck, Luhansk, Malta a Spojené království.

 5. Obchody, které byly započteny do jiných odměn, propagačních akcí nebo výhod na platformě OKX, nebudou započítány jako platné obchody v rámci této akce, a to včetně mj. obchodů s použitím voucherů na kontrakty, USDC bez poplatku atd.

 6. Tato akce se nepovažuje za nabídku nákupu, prodeje nebo držby digitálních aktiv. S digitálními aktivy, včetně stablecoinů, se váže vysoká míra rizika, mohou značně kolísat a mohou se stát i bezcennými. Vaše aktiva v OKX nejsou pojištěna proti případným ztrátám ani nepodléhají zákonným ochranám. Historické výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Společnost OKX nezaručuje splacení jistiny ani úroků. Společnost OKX neposkytuje investiční doporučení ani doporučení ohledně aktiv. Měli byste pečlivě zvážit, zda jsou pro vás obchodování či držba digitálních aktiv s ohledem na vaši finanční situaci vhodné. Otázky týkající se vaší konkrétní situace prosím zkonzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.

 7. Každý uživatel, který se této akce účastní, musí zhodnotit svou vlastní toleranci rizika a finanční situaci ještě před obchodováním na burze OKX. Minulý výkon není známkou budoucích výsledků. Na transakce s kryptoaktivy se mohou vztahovat místní daňové úpravy.

 8. Pamatujte prosím, že hodnota odměny může v závislosti na výkyvech trhu kolísat a její hodnota v čase, kdy má příjemce možnost provést výběr, nemusí být stejná. Ceny digitálních aktiv, včetně stablecoinů, mohou kdykoli kolísat a také kolísají. V důsledku takového kolísání ceny může v jakýkoli daný okamžik dojít ke zvýšení nebo snížení hodnoty vašich aktiv.

 9. Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny.

 10. Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z účasti kteréhokoli účastníka, který se během akce dopustí nečestných nebo urážlivých aktivit, včetně hromadných registrací účtů za účelem získávání dodatečných bonusů, a jakýchkoli jiných aktivit v souvislosti s nezákonným, podvodným nebo jinak škodlivým účelem.

 11. Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této akce jakékoli uživatele, popřípadě tuto akci bez předchozího upozornění zrušit.

 12. Společnost OKX si vyhrazuje právo vykládat podmínky a ujednání této akce dle svého uvážení a stejně tak si vyhrazuje právo tyto podmínky a ujednání kdykoli změnit nebo upravit.

 13. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služeb společnosti OKX.

 14. Společnost OKX není odpovědná za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace navštivte prosím www.okx.com © 2023 OKX. Všechna práva vyhrazena.