ออปชั่นคืออะไร

2021.03.11 okexthailand


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ควรใช้เอกสารนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนและไม่ตีความเป็นคำแนะนำในการทำธุรกรรมการลงทุน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และคำนึงถึงระดับประสบการณ์ วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ และควรขอคำแนะนำทางการเงินจากที่ปรึกษาอิสระหากจำเป็น